Colofon

Deze website is van de gemeente Waadhoeke in oprichting.
De informatie op de site wordt zo nodig iedere werkdag aangevuld of aangepast.

Contentmanagement website
U kunt via webmaster@waadhoeke.nl reageren op de inhoud van de site of wensen kenbaar maken ten aanzien van de inhoud.

Adres gemeente Waadhoeke
Hoofdvestigingsplaats:
Harlingerweg 18
8801 PA Franeker
Postbus 58
8800 AB Franeker

Te bereiken via: info@waadhoeke.nl 

Privacy statement
Voor de gemeente Waadhoeke staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij het bezoek aan de website en het gebruik van interactieve diensten centraal. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt de gemeente overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan verzoeken van de bezoeker en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
Bij een bezoek aan deze website worden er door de gemeente Waadhoeke gegevens verzamelt voor statistische doeleinden. We zijn namelijk geïnteresseerd in gegevens die ons inzicht geven in bezoekersgedrag, zodat wij onze website hierop kunnen aanpassen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld op welk tijdstip de site wordt bezocht, vanaf welke site iemand op onze site binnenkomt, hoe lang een bezoeker op de site blijft en welke pagina's het meest bezocht worden. De gegevens worden dus alleen voor statistische doeleinden verzameld. IP-adressen worden in geen enkel geval aan derden verstrekt.

Auteursrecht
Het auteursrecht op deze website berust bij de gemeente Waadhoeke in oprichting of bij derden, die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de gemeente. Voor toestemming tot vermenigvuldiging van informatie op onze site, kunt u ons benaderen via webmaster@waadhoeke.nl.

Alle rechten voorbehouden

De inhoud van deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Niets uit de teksten en het beeldmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente.

Technische problemen
Wij hopen dat raadplegers van de website de webmaster zullen attenderen op eventuele technische of inhoudelijke onvolkomenheden, zodat zij kunnen worden hersteld. Mailt u dan naar: webmaster@waadhoeke.nl.