21 april 2016

Op weg naar Waadhoeke

De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot een nieuwe sterke gemeente Waadhoeke. De nieuwe gemeente heeft 47.000 inwoners, 40 dorpen en buurtschappen en één stad. Waadhoeke ligt aan de Waddenkust in Noordwest Fryslân. De gemeente heeft een vitaal en aantrekkelijk platteland. Met ster van de elfsteden Franeker als gezellig, historisch en sportief centrum.

21 april 2016

Agenda

Bent u benieuwd welke vergaderingen er binnenkort op de agenda staan? Klik dan op de betreffende vergadering.18 juli 2017

Gemeentehuis Waadhoeke krijgt raadszaal en park

Om een frisse nieuwe start te maken, die voor alle medewerkers gelijk is, zijn nu de medewerkers van Franekeradeel verhuisd naar units op het parkeerterrein. Dat heeft u misschien gezien. Of u bent er geweest.Het gemeentehuis wordt verbouwd, omdat er meer mensen komen te werken. En omdat er anders...

18 juli 2017

Jan Dirk Dekker wint de Waadhoeke prijs op Open Dag Kie.

In de stand konden geïnteresseerden informatie krijgen en suggesties geven voor de gemeente in oprichting. Uit de inzendingen was Jan Dirk Dekker uit Franeker de gelukkige. De Open Dag werd goed bezocht, er waren in totaal rond de 3000 bezoekers,  niet iedereen wist de stand van Waadhoeke te...

17 juli 2017

Rondetafelgesprekken Waadhoeke leveren waardevolle input over burgerparticipatie

Het thema van deze gesprekken was burgerparticipatie. In het net verschenen verslag staat een samenvatting met de waardevolle input van de vier avonden. Benut het potentieel onder de inwoners Zij hebben veel kennis en ervaring die van pas komt bij het maken van plannen en beleid. Zo kunnen...

17 juli 2017

(Ver)Bouw gemeentehuis Waadhoeke te volgen via webcams

De eerste hangt in de hal met het uitzicht op waar de centrale balie komt. De tweede webcam hangt is buiten op een paal geïnstalleerd aan de westkant van het gemeentehuis, en kijkt op de plek waar de nieuwe raadzaal zal verrijzen. Geïnteresseerden kunnen nu te allen tijde een kijkje nemen op de...