Enquete
21 april 2016

Op weg naar Waadhoeke

De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot een nieuwe sterke gemeente Waadhoeke. De nieuwe gemeente heeft 47.000 inwoners, 40 dorpen en buurtschappen en één stad. Waadhoeke ligt aan de Waddenkust in Noordwest Fryslân. De gemeente heeft een vitaal en aantrekkelijk platteland. Met ster van de elfsteden Franeker als gezellig, historisch en sportief centrum.

21 april 2016

Agenda

Bent u benieuwd welke vergaderingen er binnenkort op de agenda staan? Klik dan op de betreffende vergadering.10 maart 2017

Wetsontwerp herindeling ook door Eerste Kamer

Eén wetsontwerp voor drie herindelingen Het wetsontwerp wat op de agenda stond, betreft de drie herindelingen die in noordwest Fryslân plaatsvinden; een fusie voor de nieuwe gemeente Waadhoeke en toevoegingen van Leeuwarderadeel en delen van Littenseradiel aan de bestaande gemeenten Leeuwarden en...

16 februari 2017

Wetsontwerp herindeling door Tweede Kamer

Zoals verwacht is de behandeling van de wet voorspoedig verlopen. Dinsdag 14 februari werd gestemd en het voorstel aangenomen. Eén wetsontwerp voor drie herindelingen Het wetsontwerp wat op de agenda stond, betreft de drie herindelingen die in noordwest Fryslân plaatsvinden; een fusie voor de...

24 november 2016

Akkoord sociaal plan Waadhoeke

Het sociaal plan tussen de vakbonden FNV, CNV en de vier Waadhoeke-gemeenten is vandaag getekend. Hierin staan de afspraken die gelden voor het personeel bij een fusie van de vier gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel op 1 januari 2018. De leden van de vakbonden stemden...

02 november 2016

Tinco Lyklema voorgedragen als beoogd griffier Waadhoeke

Tinco Lyklema wordt voorgedragen als beoogd griffier voor Waadhoeke. De herindelingscommissie Waadhoeke heeft gisteren het advies van de selectiecommissie overgenomen en brengt een positief advies uit aan de gemeenteraad. Tinco was de afgelopen tweeënhalf jaar al griffier voor Franekeradeel. Hij...