21 april 2016

Op weg naar Waadhoeke

De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot een nieuwe sterke gemeente Waadhoeke. De nieuwe gemeente heeft 47.000 inwoners, 42 dorpen en buurtschappen en één stad. Waadhoeke ligt aan de Waddenkust in Noordwest Fryslân. De gemeente heeft een vitaal en aantrekkelijk platteland. Met ster van de elfsteden Franeker als gezellig, historisch en sportief centrum.

21 april 2016

Agenda

Bent u benieuwd welke vergaderingen er binnenkort op de agenda staan? Klik dan op de betreffende vergadering.24 november 2016

Akkoord sociaal plan Waadhoeke

Het sociaal plan tussen de vakbonden FNV, CNV en de vier Waadhoeke-gemeenten is vandaag getekend. Hierin staan de afspraken die gelden voor het personeel bij een fusie van de vier gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel op 1 januari 2018. De leden van de vakbonden stemden...

02 november 2016

Tinco Lyklema voorgedragen als beoogd griffier Waadhoeke

Tinco Lyklema wordt voorgedragen als beoogd griffier voor Waadhoeke. De herindelingscommissie Waadhoeke heeft gisteren het advies van de selectiecommissie overgenomen en brengt een positief advies uit aan de gemeenteraad. Tinco was de afgelopen tweeënhalf jaar al griffier voor Franekeradeel. Hij...

26 oktober 2016

Annet Doesburg beoogd gemeentesecretaris voor Waadhoeke

Annet Doesburg wordt de beoogd gemeentesecretaris voor de fusiegemeente Waadhoeke. Dat heeft de stuurgroep Waadhoeke besloten. Op 1 januari 2017 begint ze in de nieuwe functie. Voor de fusie heeft ze een belangrijke rol als projectleider in de voorbereiding op de herindeling. Ze is de beoogd...

10 oktober 2016

Wat verwacht U van de nieuwe gemeente Waadhoeke?

Op 1 januari 2018 woont u in de gemeente Waadhoeke. De visies op Dienstverlening en Nabij Besturen voor deze gemeente zijn klaar. Nu moeten wij deze visies straks vertalen naar de praktijk. Wij zijn benieuwd naar uw mening en inbreng rondom deze thema’s. Samen bereik je meer Op welke manier wilt...