Eind oktober weer politieke posters plakken

26 september 2017

Vanaf 25 oktober mogen er weer verkiezingsposters geplakt worden op speciale aanplakborden. In dit artikel vindt u de instructies en de locaties daarvan.

Instructies

Per politieke partij mag 1 poster aan de voorzijde van het bord worden aangebracht. Deze posters mogen vanaf 4 weken (25 oktober 2017) tot en met de dag van de verkiezingen worden geplakt op de speciale aanplakborden. U wordt verzocht geen posters over elkaar heen te plakken.  Het wordt de politieke partijen aangeraden om met andere politieke partijen te overleggen over het plakken van posters. Er zijn geen kosten aan verbonden aan het plakken van verkiezingsposters.

Locaties aanplakborden

Hieronder volgen de locaties van de aanplakborden, ingedeeld naar de oude gemeenten.

Het Bildt:

 

 1. St. Annaparochie, voor het gemeentehuis; van Harenstraat 47
 2. Nij Altoenae, hoek Schuringaweg/Oudebildtdijk
 3. St. Jacobiparochie, op plein midden in dorp bij kerk
 4. Westhoekbij, Oudebildtdijk 1145 Westhoek
 5. Vrouwenparochie, op plein bij kerk/café
 6. Oudebildtzijlhoek, Keuningsstreek 9078 WC Oudebildtzijl
 7. Minnertsga, bij parkeerhaven grote kerk. centrum Minnertsga

 

Formaat van de Bildtse borden is 2.40 m x 1.15 m. De borden zijn in vakken van 0.40 m x 0.55 m verdeeld. In deze vakken kunnen de posters geplakt worden.

 

Franekeradeel:

 

 1. Franeker, Harlingerweg  t/o nr. 49, naast nr. 22
 2. Franeker, Hertog van Saksenlaan t/o AMS, groenstrook naast Froonakker
 3. Franeker, Anna Maria van Schurmansingel t/o nr. 57, groenstrook station
 4. Sexbierum, Tsjerk Hiddesstrjitte t/o nr. 1, langs Tsjerkepaed
 5. Oosterbierum,                 Keatsebuorren t/o nr. 4, naast bushalte
 6. Tzumarrum, Kleasterwei t/o nr. 2
 7. Ried, Berlikumerweg t/o nr. 1, voor Kaatsveld
 8. Tzum, Franekerweg t/o nr. 33, langs parkeerhaven
 9. Achlum, Jonkerschap t/o nr. 1

 

De aanplakborden bestaan uit 2 delen.

Menameradiel:

 

 1. Menaam, Orxmasingel 2 - hoek Rypsterdyk – opstelling bestaande uit 2 delen
 2. Dronryp, Brêgebuorren 2  in plantsoen – opstelling bestaande uit 2 delen
 3. Deinum, tegenover St. Janswei 82 – opstelling bestaande uit 2 delen
 4. Blessum, It Súd bij parkeerplaats – opstelling bestaande uit 1 deel
 5. Boksum, Heechpaed – Buorren bij bankje – opstelling bestaande uit 1 deel
 6. Ritsumasyl, bij brug naar fietspad – opstelling bestaande uit 1 deel
 7. Marsum, Bitgumerdyk naast bushalte – opstelling bestaande uit 1 deel
 8. Ingelum, Buorren  - parkeerplaats bushalte – opstelling bestaande uit 1 deel
 9. Bitgummole, Terhornestrjitte 1 bij de glasbol – opstelling bestaande uit 2 delen
 10. Bitgum, bij vijver tegenover Buorren 62 – opstelling bestaande uit 2 delen
 11. Berltsum, bij hondje Bitgumerdyk 10 – opstelling bestaande uit 2 delen
 12. Wier, bij aanplakbord bij Hegedyk 22 – opstelling bestaande uit 1 deel
 13. Slappeterp, naast aanplakbord bij Menamerdyk 5 – opstelling bestaande uit 1 deel
 14. Skingen, bij aanplakbord Buorren 14 – opstelling bestaande uit 1 deel

 

De aanplakborden kunnen uit 1 of 2 delen bestaan.

Littenseradiel:

 

In het Littenseradielse deel van de toekomstige gemeente Waadhoeke, komt één aanplakbord langs de Meamerterdyk in Winsum.