Stem op 22 november voor Waadhoeke

31 oktober 2017

Per 1 januari 2018 vormen de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel de gemeente Waadhoeke. Een nieuwe gemeente vraagt om een nieuwe gemeenteraad. Daarom zijn er op woensdag 22 november vervroegde gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder vindt u meer informatie over stemmen in Waadhoeke.

Stempas
Bent u stemgerechtigd, dan ontvangt u een stempas. Daarmee kunt u op 22 november uw stem uitbrengen in elk stemlokaal binnen de nieuwe gemeentegrenzen van Waadhoeke. Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt. Maar stemt u liever op een andere plek, bijvoorbeeld dichtbij uw werk, dan kan dat zolang het binnen de nieuwe gemeentegrenzen van Waadhoeke is. De stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

Wat moet ik meenemen als ik ga stemmen?
Naast uw stempas moet u ook een geldig identificatiebewijs meenemen. Zo kan gecontroleerd worden of u daadwerkelijk de persoon op de stempas bent. U kunt zich identificeren met een Nederlands paspoort; een Nederlandse identiteitskaart; een Nederlands rijbewijs; of een Nederlands verblijfdocument. Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Ik ben mijn identiteitsbewijs verloren, wat nu?
U kunt nog steeds stemmen. Als u geen identiteitsbewijs heeft omdat u deze bent verloren, neem dan een kopie mee van de verklaring die de gemeente van de aangifte van vermissing heeft opgemaakt. Daarnaast moet u een document tonen op uw naam dat is voorzien van uw foto (zoals een NS-abonnement of een bibliotheekpas).
Nog geen stempas?
Als u uiterlijk twee weken voor de verkiezingen nog geen stempas heeft ontvangen, neem dan contact op met uw gemeente.

Stempas kwijt?
Bent u uw stempas kwijtgeraakt? Tot 21 november 12.00 uur kunt u persoonlijk een vervangende pas aanvragen bij de afdelingen burgerzaken van de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel of Menameradiel. U moet dan met deze pas stemmen, ook als u uw oude stempas alsnog terug vindt.

Een volmacht verlenen
Het is natuurlijk mogelijk dat u op 22 november niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, maar uw stem niet verloren wilt laten gaan. Dan kunt u iemand anders namens u laten stemmen. Dat doet u door hem of haar een volmacht te verlenen. Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van degene die voor u gaat stemmen. Dit moet iemand zijn die binnen de nieuwe gemeentegrenzen van Waadhoeke woont en niet al (meer dan) twee machtigingen heeft. Hij of zij moet uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Om namens u te stemmen, heeft de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Dit mag ook een foto op de smartphone zijn van uw identeitsbewijs. De handtekening moet goed zichtbaar zijn.

Stemlokalen in de nieuwe gemeente Waadhoeke
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle 39 stembureaus zijn toegankelijk voor minder validen. Een lijst met stembureaus vindt u in de bijlage.
Stemmen in Littenseradiel
Woont u in de huidige gemeente Littenseradiel? Dan kunt u op 22 november niet overal in de gemeente Littenseradiel stemmen zoals u voorheen gewend was. U kunt alleen binnen de nieuwe gemeentegrenzen van Waadhoeke stemmen. Weet u niet zeker waar u mag stemmen? Op uw  stempas staat het logo van de nieuwe gemeente en het dichtst bij zijnde stemlokaal.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Op het gemeentekantoor van het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel, afdeling burgerzaken, kunt u terecht voor alle verdere informatie over de verkiezingen.

Speciale Verkiezingskrant
In de week van 6 tot en met 10 november valt bij alle toekomstige inwoners van Waadhoeke een speciale Verkiezingskrant op de mat. Deze krant kunt u hier ook online bekijken.