Op weg naar Waadhoeke

De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot een nieuwe sterke gemeente Waadhoeke. De nieuwe gemeente heeft 47.000 inwoners, 40 dorpen en één stad. Waadhoeke ligt aan de Waddenkust in Noordwest Fryslân. De gemeente heeft een vitaal en aantrekkelijk platteland. Met ster van de elfsteden Franeker als gezellig, historisch en sportief centrum.

Waadhoeke wordt een gemeente die dichtbij de mensen staat. Met korte lijnen naar het bestuur en de dienstverlening dichtbij. Met aandacht voor de lokale taal en cultuur. Een gemeente die samen met haar inwoners vorm geeft aan krachtige kernen, vitale dorpen en een leefbaar platteland.  In 2018 zijn wij een gemeente met een uitstekende dienstverlening. Met meer slagkracht en invloed. En waar inwoners tevreden wonen, leven en werken.

Waarom gaan we herindelen?

We gaan om verschillende redenen herindelen. De belangrijkste is dat we u goed kunnen blijven bedienen. En dat u goed in uw gemeente kunt wonen, leven en werken. De bevolking in onze gemeenten verandert. Die vergrijst en ontgroent. Ook krijgen gemeenten steeds meer taken. Om die uitdagingen aan te kunnen, is een grotere gemeente nodig.

Als gemeente hadden we twee mogelijkheden: samenwerken of fuseren. Wij geven de voorkeur aan fuseren. De nieuwe gemeente kan dan sneller besluiten nemen en beter sturen.

Door de herindeling bundelen en versterken we onze strategische capaciteit. Zo kunnen we beter een samenhangend beleid maken. Voor nu en in de toekomst. En dat biedt kansen! Een grotere gemeente is ook nodig om financieel gezond te blijven. En de voorzieningen en leefbaarheid op peil te houden. Landelijk heeft een grotere gemeente ook meer invloed dan een kleine.