Projectbureau

Het projectbureau ondersteunt de projectorganisatie en de projectgroep. Het projectbureau
bestaat uit een vaste bezetting van functies die tijdens het hele voorbereidingsproces nodig zijn:
inhoudelijke ondersteuning, administratieve ondersteuning, communicatie en secretariaat.