Projectgroep

De projectgroep bestaat uit de gemeentesecretarissen van de herindelende gemeenten. De projectgroep is verantwoordelijk voor de coördinatie en sturing op de uitvoering.