Stuurgroep

De stuurgroep Waadhoeke is bestuurlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de fusiegemeente.

Leden

De stuurgroep bestaat uit steeds een burgemeester, een wethouder en een secretaris van de betrokken gemeenten. De burgemeester en secretaris van Littenseradiel zijn agendalid.