Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

Echtpaar Dijkstra Westra

60-jarig huwelijk echtpaar Dijkstra– Westra

woensdag 28 november

Op dinsdag 27 november waren de heer en mevrouw Dijkstra - Westra uit St.-Annaparochie zestig jaar getrouwd. Het echtpaar trouwde in 1958 in gemeente Menameradiel. Wethouder Caroline de Pee is 27 november bij het echtpaar langs geweest om namens het gemeentebestuur van Waadhoeke de felicitaties over te brengen.

De heer Tjeerd Dijkstra is op 25 mei 1933 geboren in Marsum en mevrouw Siet Westra op 7 september 1937 in Minnertsga. Ze hebben elkaar leren kennen op de dansavond Nocht & Wille in Berltsum. Na 3 jaar verkering zijn ze getrouwd in gemeente Menameradiel. Tot 2006 hebben ze in Marsum gewoond. Nu woont het echtpaar alweer 11 jaar in St.-Annaparochie, waar ze met ‘in protte wille’ wonen.

De heer Dijkstra heeft nog een broer en zus. Na de lagere school is hij naar de LTS in Leeuwarden gegaan en volgde de opleiding Machinebank Werken. Daarna heeft hij 10 jaar gewerkt bij Frico en de condensfabriek in Leeuwarden. Hij is er 2 jaar tussenuit geweest vanwege de dienstplicht. ’s Avonds heeft de heer Dijkstra nog een aantal opleidingen gevolgd. Hij heeft het middenstand diploma gehaald en het landmachinistendiploma. Daarna heeft hij tot zijn 62ste bij de NATO gewerkt op de pijplijndivisie. Door diverse opleidingen is hij daar rayonhoofd geworden. Hij heeft in Marsum veel voor het verenigingsleven gedaan. Onder andere voor de restauratiecommissie van de kerk en de kermiscommissie. Voor zijn vrijwilligerswerk heeft hij een koninklijke onderscheiding gekregen. In 2000 werd hij ‘Marsumer fan it jier’. Volleyballen was ook één van zijn hobby’s.

Mevrouw Westra komt uit een groter gezin met 3 broers en 2 zussen. Ze woonden op een boerderijtje in Minnertsga. Heel lang hebben ze daar niet gewoond. Het werd verwoest door een brand. Daarna zijn ze verhuisd naar Berltsum. Mevrouw werkte voor haar huwelijk bij Atelier Visser en later als coupeuse bij de firma Engel in Tzummarum. Daarna was mevrouw thuis en bleef zij bij de tweeling, een jongen en een meisje, die het echtpaar kreeg. Hun zoon woont in Derby, Engeland en hun dochter woont in Heerenveen. Ze hebben in totaal 7 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen.

Uw Reactie