Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

Foto rekenmachine belastingen

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2018

woensdag 7 maart

De aanslag gemeentelijke belastingen valt zaterdag 31 maart bij u als inwoner van de gemeente Waadhoeke op de mat. Op deze aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning, bedrijf of perceel grond vermeld.

Belastingen betaalt u omdat u gebruik maakt van gemeentelijke voorzieningen zoals de wegen, openbare verlichting, riolering, afvalinzameling. Ook uitgaven voor bijvoorbeeld zorg en welzijn, onderwijs en jeugd worden deels uit de opbrengst van gemeentelijke belastingen betaald.

Belastingaangifte 2017

Voor de aangifteinkomstenbelasting over het belastingjaar 2017 moet u uitgaan van de WOZ–waarde met waardepeildatum 1 januari 2016. Deze staat op de WOZ–beschikking die u begin vorig jaar hebt ontvangen. De WOZ – waarde van een woning kunt u ook eenvoudig opvragen op de website www.wozview.nl.

De WOZ-waarde voor 2018 is de plaatselijke marktwaarde van 1 januari 2017. Deze is niet gelijk aan de landelijke waardeontwikkeling.

Vragen over de aanslag of de WOZ-waarde?

Wij vragen u eerst contact op te nemen met de gemeente. De gemeente neemt samen met u de gegevens door en bij onjuistheden of wijzigingen passen wij de gegevens aan. Bezwaar maken is dan niet nodig. Bent u het daarna toch niet eens dan heeft u altijd nog de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Hoe u dit doet vindt u op de pagina belastingen.

No cure no pay?

U hebt er wel eens iets over gelezen of gehoord: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” Maar hoe zit het nu echt? Dergelijke no cure no pay bedrijven zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer aan belastingen betaalt. Zij claimen hoge onkostenvergoedingen bij de gemeente die u als burger via de belasting weer betaalt. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel de gemeente, dat kost u niets!

Meer informatie?

U vindt meer informatie op onze pagina over belastingen.