Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

donderdag 21 juni

Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet ook worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. De toetsende instantie is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie).

Op maandag 25 juni 2018 om 9.00 uur is de vergadering van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in het gemeentehuis, Harlingerweg 18 in Franeker.

De agenda vindt u hier: agenda welstandscommissie (pdf, 290 KB) .