Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

Financiële tegenvaller in het sociaal domein

vrijdag 2 november

Begin oktober presenteerde de gemeente Waadhoeke een berekening van de kosten met een positief resultaat van €1,3 miljoen. Deze week geeft het college van B&W de gemeenteraad een waarschuwing over de berekening van het sociaal domein. De berekening wijst uit dat er in 2019 €1,9 miljoen meer geld nodig is dan verwacht. Maar Waadhoeke kan deze tegenvaller toch opvangen. Met onder andere het reservegeld van het sociaal domein dat eerder is opgebouwd.

Oorzaken

De oorzaken van deze tegenvaller bestaan uit:

  • maatregelen van Rijksoverheid;
  • verhoogde bedragen;
  • en een toegenomen aantal cliënten bij Wmo en Jeugdzorg.

De gemeente wist al dat er grote onzekerheden waren in het sociaal domein. Na de nieuwe berekeningen verwachten we dat er €1,5 miljoen meer nodig is. Ook ontvangt de gemeente €0,4 miljoen minder in het gemeentefonds.

Sluitende berekening Waadhoeke

De gemeente moet dus geld vinden voor een tegenvaller van €1,9 miljoen. Hiervoor wordt het positieve resultaat van de berekening gebruikt. Uit een ander budget wordt het tekort aangevuld met €0,6 miljoen. Hiermee kan het college van B&W nog steeds een sluitende begroting aanbieden. In de meerjarenbegroting heeft de gemeente nog steeds een positief resultaat, dat naar 1 miljoen oploopt in 2022.

Kritische blik naar kosten sociaal domein

De gemeente Waadhoeke kijkt nu kritisch naar de kosten van het sociaal domein. Met de gemeenten waar we mee samen werken wordt onder andere gekeken naar:

  • het aantal cliënten bij de Dienst Noardwest Fryslân die onder Jeugdzorg vallen en hoeveel én welke zorg zij nodig hebben.
  • Daarnaast bekijkt het gebiedsteam van de gemeente Waadhoeke of de hulp die hun cliënten krijgen goed op maat is of misschien te zwaar. In het laatste geval kan de speciale hulp terug gebracht worden naar het juiste niveau.  

Actie op provinciaal niveau

De gemeente Waadhoeke is niet de enige gemeente met een tegenvallende berekening in het Sociaal Domein. Vanwege deze cijfers wordt ook op provinciaal niveau actie ondernomen. Sociaal Domein Friesland stelt hiervoor een werkgroep samen die inzicht moet krijgen in de ontwikkeling van de kosten voor Jeugdzorg.

Uw Reactie