Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

Winnen in Waadhoeke

Sportverkiezingen 2017

vrijdag 9 februari

Feestelijke Sportprijsavond 2017 gemeente Waadhoeke op woensdag 28 maart! Nomineer uw sporter of team vóór 23 februari a.s.

Gemeente Waadhoeke heeft sport hoog in het vaandel staan. Daarom hebben wij een gemeentelijke sportprijs in het leven geroepen. Om sporters die een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet in het zonnetje te zetten. Op woensdag 28 maart 2018 (en niet donderdag 29 maart zoals eerder gemeld)  is de uitreiking van de prijzen aan de sporters op de feestelijke sportprijsavond van de gemeente Waadhoeke.

De Waadhoeke sportprijs bestaat uit zes categorieën :

  • Sporter 2017 (senioren)
  • Sportploeg 2017 (senioren)
  • Sporttalent 2017 (jeugd tot 18 jaar)
  • Sportploeg jeugd 2017 (jeugd tot 18 jaar)
  • Aangepast sporter 2017
  • Sportvrijwilliger 2017

Meld tijdig uw sporter, sportteam of vrijwilliger aan!  Maar doe dit in ieder geval vóór 23 februari a.s. via het e-mail adres: j.batteram@waadhoeke.nl.

In elke categorie is een 1e, 2e en 3e prijs te winnen. De genomineerde sporters, sportteams en vrijwilligers worden uitgenodigd op de feestelijke sportavond, welke plaatsvindt op woensdag 28 maart 2018 in de nieuwe raadszaal in het gemeentehuis te Franeker.

Aanmeld criteria sportprijs

In aanmerking komen die sporters die door hun sportprestatie een regionale, provinciale of nationale uitstraling hebben. Of vrijwilligers die uitzonderlijk ‘onmisbaar’ zijn voor hun vereniging.  Alle sporten komen in aanmerking voor de sportprijs. De kiescommissie, onder voorzitterschap van de wethouder Sport Waadhoeke, beslist welk team of welke sporter/vrijwilliger over 2017 het meeste aanspraak maakt op de sportprijs.

De regel is dat sporters op voordracht van de sportvereniging, sportbond of het college van B&W in aanmerking kunnen komen voor de prijs. Wij willen u als bestuur vragen of u binnen uw vereniging een sporter of sportteam heeft waarvan u meent dat diegene voorgedragen kan worden voor de sportprijs.

Bij het voordragen van een sporter(s)/vrijwilliger(s) ontvangen wij graag de volgende gegevens:

  • Categorie voorgedragen sporter(s) / vrijwilliger(s)
  • Prestatie (s) voorgedragen sporter(s) /vrijwilliger(s)
  • Adresgegevens en contactgegevens contactpersoon