Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

  • U bevindt zich hier:
  • Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Waadhoeke in gesprek over huisvesting arbeidsmigranten

Waadhoeke in gesprek over huisvesting arbeidsmigranten

vrijdag 28 september

De gemeente bekijkt opnieuw het beleid over de huisvesting van arbeidsmigranten. Inmiddels zijn hiervoor gesprekken gevoerd met diverse werkgevers en huismeesters. Uit deze gesprekken is gebleken dat er wordt gedacht aan verruiming van het huidige beleid. Binnenkort wil de gemeente deze denkrichting met de dorpsbelangen en wijkverenigingen bespreken.

 

Verruimen van beleid

In maart van dit jaar stelde de gemeenteraad met spoed beleid vast over huisvesting van arbeidsmigranten. Eerder ontbrak dit beleid in een deel van de gemeente. Daarbij gaf het college van B&W al aan dat dit tijdelijk beleid is. De gemeenteraad heeft het college toen meegegeven om met de werkgevers van de arbeidsmigranten in gesprek te gaan over het beleid. Uitgangspunt van het beleid blijft dat het positieve kansen biedt voor alle partijen. De drie doelstellingen zijn:

  1. Het adequaat huisvesten van arbeidsmigranten;
  2. Het voorkomen van onevenredige overlast voor de directe leefomgeving, door uit te gaan van “spreiden & mengen”; en
  3. Het behoud en versterken van bedrijvigheid.

De straat is de maat

Na de gesprekken met de eerder genoemde betrokkenen denkt het college aan het verruimen van het beleid. Wethouder Nel Haarsma: “Het blijkt lastig om het plafond van de 1% per kern vol te houden. Daarbij vinden we wel dat de opzet van het beleid “de straat is de maat” moet blijven bestaan.” Omdat nu nog niet zeker is of en hoe het beleid wordt aangepast, worden verzoeken om handhaving tijdelijk ‘bevroren’. Alle betrokkenen worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Volgende stap

De volgende stap is om de denkrichting te bespreken met dorpsbelangen en wijkverenigingen. Na dit overleg is het de bedoeling om alle bevindingen te bespreken in een raadsbijeenkomst. Mede aan de hand daarvan hoopt het college dat de gemeenteraad voldoende informatie heeft voor besluitvorming.