Waadhoeke https://www.waadhoeke.nl/ Recente informatie van Waadhoeke nl {$plugin.tx_news.rss.channel.copyright} Sun, 22 Apr 2018 13:53:02 +0200 Sun, 22 Apr 2018 13:53:02 +0200 {$plugin.tx_news.rss.channel.generator} news-149 Wed, 18 Apr 2018 15:42:04 +0200 Telefonisch niet bereikbaar https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/telefonisch-niet-bereikbaar.html Op maandagmiddag 23 april is de gemeente Waadhoeke vanaf 13.00 uur telefonisch niet bereikbaar. Heeft u een vraag?

Stel uw vraag via de chat op onze website of stuur een mail naar info@waadhoeke.nl.

Afspraak of document ophalen?

Heeft u een afspraak op het gemeentekantoor of wilt u een document op maandagmiddag 23 april ophalen? Dat is wel mogelijk.

Bereikbaar

Op dinsdagmorgen 24 april vanaf 8.30 uur zijn wij telefonisch weer bereikbaar. Kijk voor meer informatie over onze openingstijden op de volgende pagina.

]]>
news-147 Mon, 16 Apr 2018 12:01:23 +0200 Herdenkingen op 4 mei https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/herdenkingen-op-4-mei.html In de gemeente Waadhoeke zijn er op vrijdag 4 mei op verschillende plaatsen herdenkingen. Deze herdenkingen worden georganiseerd door het veteranencomité, de 4 mei comités en de gemeente. Het landelijke thema dit jaar is verzet. De programma's van de herdenkingen sluiten hierop aan.

Op de gemeentelijke begraafplaats In Franeker staat burgemeester Hayo Apotheker, samen met het 4 mei comité, om 16.00 uur stil bij de 10 graven van hen die gevallen zijn in een oorlog. Scouting Andromeda Franeker en de manschappen van Defensie zijn hier ook bij aanwezig.

Tegelijkertijd (om 16.00 uur) is er in het voormalige gemeentehuis in Sint Annaparochie een herdenkingsbijeenkomst bij de monumenten voor de omgekomen soldaten in Indië in de jaren 1945-1950 en voor Martijn Rendert Rosier, die op 26 augustus 2007 omkwam in Afghanistan. Ook worden er bloemen gelegd voor drie verzetsmensen die in 1944 zijn gefusilleerd. Wethouder Nel Haarsma zal een toespraak houden.

’s Avonds om 18.45 uur begint er een bijeenkomst in de Martinikerk te Franeker. Na de toespraak van burgemeester Apotheker volgt er een indrukwekkend programma waarin onder andere het verhaal van een Franeker jongen wordt verteld die werd opgepakt door de bezetters. Het muzikale programma wordt verzorgd door Gerrit Breteler, Peter van der Zwaag, Tessa Zoutendijk en Peter Krako. Na dit programma wordt iedereen van harte uitgenodigd om mee te lopen in de stille tocht, waarna we samen 2 minuten stil zijn bij het monument op het Martiniplantsoen.

Vanaf 19.15 uur worden alle Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht tijdens een bijeenkomst  in de Groate Kerk van Sint Jacobiparochie. Wethouder Jan Dijkstra zal een toespraak houden en er worden gedichten voorgelezen. Ook zal de Christelijke Muziekvereniging Burdine enkele mooie muziekstukken ten gehore brengen. Na het officiële gedeelte bij de kerk kan iedereen die dat wil, meelopen naar het kerkhof. Hier worden door schoolkinderen bloemen neergelegd bij de oorlogsgraven.

Wij nodigen u allen van harte uit aanwezig te zijn tijdens deze herdenkingsmomenten.

]]>
news-144 Tue, 03 Apr 2018 13:59:00 +0200 Onterechte aanslag rioolheffing https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/onterechte-aanslag-rioolheffing.html Bij een aantal huishoudingen in de gemeente Waadhoeke is helaas onterecht een aanslag rioolheffing opgelegd. Afgelopen zaterdag 31 maart 2018 is bij u de aanslag gemeentelijke belastingen op de mat gevallen. In een aantal gevallen is helaas een onterechte rioolheffing toegepast. Het gaat hierbij om huishoudingen met bebouwde percelen van waaruit geen afvalwater wordt afgevoerd.

Het gaat hierbij om de volgende heffingssoorten:

  • Rioolheffing eenpersoonshuishouding
  • Rioolheffing meerpersoonshuishouding
  • Rioolheffing bedrijfsafvalwater

Als dit voor u van toepassing is, dan herstellen wij dit onderdeel op de aanslag. U ontvangt hierover binnen 6 weken bericht. Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.

Rioolheffing basis

De onterechte heffing geldt overigens niet voor de rioolheffing basis. Deze heffing wordt opgelegd aan alle gebruikers van bebouwde percelen. Ook als er geen afvalwater wordt afgevoerd.

Meer informatie en telefonische bereikbaarheid

In verband met de hoeveelheid vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen, kan het zijn dat u hiervan hinder ondervindt als u ons belt.

Op onze pagina over belastingen is ook meer informatie te vinden. Hier kunt u onder andere een automatische incasso aanvragen of wijzigen. Hebt u nog vragen, dan kunt u ons altijd mailen (info@waadhoeke.nl).

]]>
news-143 Fri, 30 Mar 2018 09:14:38 +0200 Terugkeer poëtische Malta’s op Friese bodem https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/terugkeer-poetische-maltas-op-friese-bodem.html De eerste nieuwe Malta aardappelen van dit jaar zijn gisterochtend, donderdag 29 maart, in het gemeentehuis in Franeker aangeboden aan burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Waadhoeke, gedeputeerde Sietske Poepjes en de ambassadeur van Malta in Nederland, Joseph Cole. Een Maltees gedicht genaamd Hot Potato geschreven door Gorg Peresso, is in vier talen (Maltees, Engels, Nederlands, Bildts) bevestigd aan de aardappelen.
Impressie van de ochtend kunt u op youtube bekijken. De video is gemaakt door Andy van de Vlasakker / Waadhoeke TV.

Dit moment was voor de laatste keer de aftrap voor het project ‘Poetic Potatoes’. Dit project is onderdeel van Potatoes go Wild en maakt deel uit van hoofdprogramma van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Het programma met activiteiten van Potatoes go Wild duurt tot 6 januari 2019. Het programma wordt georganiseerd door Stichting De Bildtse Aardappelweken.
Vanaf 29 maart zijn de 2 kilo aardappels in de speciale jutezakjes mét gedicht te verkrijgen bij AH Sint Annaparochie en Franeker en bij de Voedingsadviseur in Sint Annaparochie. De lijst met andere verkooppunten is vanaf 29 maart te raadplegen op de website van de Bildtse Aardappelweken: www.baw.frl.

Gedichtenbundel Poetic Potatoes

De organisatie brengt een meertalige bundel uit met een groot aantal van de in Fryslân en Malta geschreven gedichten, artikelen en recepten. Deze uitgave wordt op donderdag 5 april gepresenteerd in het talenpaviljoen MEM van Lân fan Taal. Van 1 tot en met 8 april staat daar de Bildtse taal en cultuur centraal. Vanaf dat moment is de bundel te koop bij Afûk in Leeuwarden, Primera en stichting Bildts Aigene in St. Annaparochie en via de website van de stichting www.baw.frl.

Foto: Joachim de Ruijter

 

]]>
news-142 Fri, 30 Mar 2018 08:14:19 +0200 Burgemeester verwelkomt nieuwe Nederlanders https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/burgemeester-verwelkomt-nieuwe-nederlanders.html Op 29 maart 2018 ontvingen de heer Hameed Abdulrazzagh, de heer Mousa Heydari, zijn echtgenote Raziyah Hoeseini en de kinderen Atena, Azita, Mohamad Jafar en Madina de Nederlandse nationaliteit. Tijdens de ceremonie legden zij de 'verklaring van verbondenheid' af. Met deze verklaring beloof je de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.

Burgemeester Apotheker stond tijdens de ceremonie stil bij de achtergrond van betrokkenen en wenste allen veel geluk met hun Nederlanderschap.

]]>
news-141 Fri, 30 Mar 2018 08:07:59 +0200 Goed idee voor Noardwest-Fryslân? https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/goed-idee-voor-noardwest-fryslan.html Laat het weten! Wij zijn op zoek naar initiatiefrijke inwoners en organisaties die een goed idee hebben om de leefbaarheid en economische veerkracht in hun dorp of stad te verbeteren. Vanuit het Europese LEADER-programma en de provincie Fryslân is subsidie beschikbaar voor gebiedsbrede projecten die bijdragen aan de ontwikkelingen in Noardwest-Fryslân.

Meer informatie of subsidie aanvragen?

Kijk op www.streekwurk.frl/leader. Deze subsidieronde is open t/m 9 mei 2018.

]]>
news-139 Wed, 28 Mar 2018 11:53:36 +0200 Beleid huisvesting arbeidsmigranten https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/beleid-huisvesting-arbeidsmigranten.html Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Waadhoeke ingestemd met nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Bedoeling van dit beleid is om duidelijkheid te geven waar de huisvesting van arbeidsmigranten is toegestaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het beleid van de gemeenteraad verder uitgewerkt met een zogenoemde beleidsregel. In deze beleidsregel staan de regels waarmee vergunningverlening of handhaving mogelijk is.

De beleidsregel kunt u bekijken via www.officiëlebekendmakingen.nl.

Voor meer informatie neem dan contact op met de gemeente, 0517-380 380 of info@waadhoeke.nl.

]]>
news-132 Wed, 21 Mar 2018 14:26:12 +0100 Waadhoeke stelt opheffingsnorm basisscholen vast https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/waadhoeke-stelt-opheffingsnorm-basisscholen-vast.html Het college van B&W van Waadhoeke heeft de gemeentelijke opheffingsnorm vastgesteld op 44 leerlingen. Er is niet gekozen voor een gesplitste opheffingsnorm voor stad en platteland, zoals in de buurgemeenten maar voor een uniforme norm. Opheffingsnorm

Nu de gemeente Waadhoeke is ontstaan, heeft dit gevolgen voor de opheffingsnorm. De opheffingsnorm in het basisonderwijs wordt bepaald door de grootte van het grondgebied van de gemeente en het aantal leerlingen dat in dat gebied woont. Daarom verschilde de opheffingsnorm in de voormalige gemeenten van 28 leerlingen in Littenseradiel tot 56 leerlingen in Menameradiel. Het Bildt en Franekeradeel hadden een opheffingsnorm van respectievelijk 36 en 53 leerlingen.

Uniforme norm

In goed overleg met alle schoolbesturen van gemeente Waadhoeke is de keuze unaniem gevallen op een uniforme norm van 44 leerlingen. Deze relatief lage norm betekent dat er voorlopig geen extra scholen hoeven te sluiten doordat schoolbesturen gebruik kunnen maken van gemiddelde schoolgrootte. Een vervolgstap is nu om te komen tot een gedragen visie voor onderwijs Waadhoeke waarin ook de schoolgrootte onderwerp van gesprek zal zijn.

]]>