Waadhoeke https://www.waadhoeke.nl/ Recente informatie van Waadhoeke nl {$plugin.tx_news.rss.channel.copyright} Mon, 22 Oct 2018 08:43:18 +0200 Mon, 22 Oct 2018 08:43:18 +0200 {$plugin.tx_news.rss.channel.generator} news-223 Wed, 17 Oct 2018 11:50:12 +0200 Dirk Norbruis Lid in de Orde van Oranje-Nassau https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/dirk-norbruis-lid-in-de-orde-van-oranje-nassau.html De heer Dirk Norbruis (57) uit Minnertsga is zondag 14 oktober 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Waadhoeke. De uitreiking vond plaats tijdens het afscheidsconcert van ‘Telling Voices’ in Dokkum. Een concert waar de heer Norbruis de rollen van dirigent, begeleider, organisator en organist had. Al meer dan 40 jaar is Dirk Norbruis als organist, dirigent en muzikaal begeleider van de zanggroep ‘Telling Voices’ betrokken. Hij is de motiverende en ook verbindende factor tussen verschillende koren en muziekgroepen. Buiten ‘Telling Voices’ zet Dirk Norbruis zich met bezieling ook ruim 20 jaar in voor het Christelijk Mannenkoor ‘Pro Rege’. Bij het amusementskoor ‘Tusken Waad en Wiid’ is hij dirigent en bij De Protestantse Gemeente Minnertsga vervult hij de rol van organist.

De heer Norbruis houdt zich bezig met alle aspecten van het muziek maken

Vanaf het moment van plannen van de zaalindeling en aankleding, tot aan het regelen en het persoonlijk instrueren van de ondersteunende musici. Zelfs op de avond van uitvoering stuurt hij de mensen van het licht en geluid aan. Tot aan de kleine uurtjes is hij alles aan het regelen zodat jaarlijks duizenden toehoorders kunnen genieten van de zang en de muziek.

Dirk Norbruis heeft een groot muzikaal en sociaal talent.

Dat zet hij schijnbaar moeiteloos in door de juiste mensen met elkaar in contact te brengen. Maar ook in verschillende muzikale projecten. Met zijn inventieve en creatieve kwaliteiten weet hij de mensen met wie hij samenwerkt te enthousiasmeren en te stimuleren. Hierbij verliest de heer Norbruis nooit de kwaliteit en het muzikaal beleven uit het oog. Gezien zijn jarenlange inzet voor de kerk en amateur muziek in Friesland heeft het de koning behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Hayo Apotheker had de eer hem het lintje op te mogen spelden.

]]>
news-222 Wed, 17 Oct 2018 11:40:49 +0200 Burgemeester verwelkomt nieuwe Nederlanders https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/burgemeester-verwelkomt-nieuwe-nederlanders-2.html Op 16 oktober 2018 ontvingen de heer S.J. Moss, de heer M.A. Conteh, de heer A. Abdulkadir samen met zijn 4 dochters en 2 zoons en de heer R. Rahim met zijn 4 dochters de Nederlandse nationaliteit. Tijdens de ceremonie legden zij de 'verklaring van verbondenheid' af. Met deze verklaring beloof je de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Burgemeester Apotheker stond tijdens de ceremonie stil bij de achtergrond van betrokkenen en wenste allen veel geluk met hun Nederlanderschap.

]]>
news-221 Fri, 05 Oct 2018 15:42:31 +0200 College presenteert de begroting voor 2019 https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/college-presenteert-de-begroting-voor-2019.html Het College van B&W heeft de begroting van 2019 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college van Waadhoeke. De gemeente staat voor grote uitdagingen en heeft een ambitieus ‘Ontwikkelperspectief’ vastgesteld. Daar hoort een goed financieel plan bij. De begroting 2019 heeft een positief saldo van € 1.300.785. “Met deze begroting zetten we koers naar het tweede jaar van onze nieuwe gemeente. We kunnen vooruit op de solide basis die in 2018 is gelegd. Dit kan op het gebied van organisatie, financieel en beleid”, aldus Caroline de Pee, wethouder financiën. Ambities en doelstellingen

Het gemeentebestuur van de gemeente Waadhoeke wil dichtbij de inwoners staan. De gemeente vindt het belangrijk om gesprekken te hebben met de inwoners, organisaties en andere partners in Waadhoeke. Zij moeten mogelijkheden hebben om mee te denken en mee te beslissen over onder andere de omgeving waarin zij leven. Oftewel, de gemeente wil ‘Nabij besturen’.  De afgelopen periode heeft de gemeente nagedacht over de vraag hoe zij dit het beste kan inrichten en op welke thema’s zij zich gaat richten. Hiervoor is onder andere een ontwikkelperspectief geschreven. Dit is een toekomstplan voor de komende 10 jaar. Het plan heeft de volgende thema’s:

  • Waadhoeke: in positie en krachtig in de regio
  • Beleven: genieten tussen wad en stad
  • Fijn leven: vitale en veerkrachtige dorpen en wijken
  • Ons landschap: duurzame oogst voor de toekomst.

Om dit plan goed uit te kunnen werken vraagt het college de raad om een startbudget van € 200.000.

Wensen uit de Kadernota

Het college van B&W heeft de wensen uit de kadernota in de begroting opgenomen. Voor de éénmalige wensen is een dekkingsreserve ingesteld. Een voorbeeld van zo’n éénmalige wens is ‘Maatschappelijke opvang’ waarbij in 2019 een pilot plaatsvindt van opvang van personen met verward gedrag. Deze komt voort uit het thema ‘Minsken / Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’’ wat is beschreven in het Coalitieakkoord.

Financiële armslag

De gunstige financiële uitkomst biedt ruimte. Langdurige financiële houdbaarheid van de gemeente en het beperken van lasten voor inwoners en bedrijven blijft voorop staan. Maar er komen nog veel zaken op de gemeente af, zoals het actualiseren en het op elkaar afstemmen van de beheerplannen. Hierin staat het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen. Daarnaast spelen er binnen het Sociaal Domein grote onzekerheden, die directe financiële gevolgen kunnen hebben. Er is nog geen rekening gehouden met de kosten voor het InterBestuurlijk Programma en de Omgevingswet.

Besluit

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting 2019.

]]>
news-215 Fri, 28 Sep 2018 10:54:55 +0200 Brug bij Dongjum half jaar afgesloten https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/brug-bij-dongjum-half-jaar-afgesloten.html De autobrug over de Dongjumervaart wordt het komende half jaar vervangen. Dit is de brug in de Riedsterweg naar de Dongjumerweg. Op maandag 1 oktober start de aannemer met de sloop. De nieuwe autobrug wordt op 1 april 2019 opgeleverd. Tijdens de sloop en opbouw is de brug afgesloten voor auto’s en de scheepvaart. Bereikbaarheid

Het autoverkeer wordt van 1 oktober 2018 tot 1 april 2019 omgeleid via Tzummarum. De omleidingsroute wordt met gele borden aangegeven.  Voor de scheepvaart geldt een stremming van de brug in dezelfde periode. De fietsbrug naast de autobrug blijft wel begaanbaar voor fietsers. De hulpdiensten maken ook gebruik van de fietsbrug.

Aanpak fietsbrug

Na de oplevering van de nieuwe autobrug wordt de fietsbrug aangepakt. De werkzaamheden aan de fietsbrug staan gepland van 1 april tot en met 1 augustus 2019. Fietsers worden dan omgeleid over de autobrug met behulp van een wegvakafzetting. Het autoverkeer wordt dan tijdelijk geregeld met verkeerslichten.

Gebiedsontwikkeling GoFraHa

De vervanging van de brug over de Dongjumervaart is een project van Gebiedsontwikkeling GoFraHa. De afsluiting van de Riedsterweg is uitvoerig in de Grondcommissie besproken vanwege de agrariërs die gebruik maken van de brug. Voor één agrariër met percelen aan weerskanten van de Dongjumervaart wordt een noodbrug aangelegd.

Meer informatie

Heeft u  vragen of opmerkingen over dit project, dan kunt u contact opnemen met Herco de Wilde van Kybys Adviseurs en Ingenieurs. Telefoonnummer: 06 - 1177 1837.

]]>
news-214 Fri, 28 Sep 2018 10:00:52 +0200 Waadhoeke in gesprek over huisvesting arbeidsmigranten https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/waadhoeke-in-gesprek-over-huisvesting-arbeidsmigranten.html De gemeente bekijkt opnieuw het beleid over de huisvesting van arbeidsmigranten. Inmiddels zijn hiervoor gesprekken gevoerd met diverse werkgevers en huismeesters. Uit deze gesprekken is gebleken dat er wordt gedacht aan verruiming van het huidige beleid. Binnenkort wil de gemeente deze denkrichting met de dorpsbelangen en wijkverenigingen bespreken. Verruimen van beleid

In maart van dit jaar stelde de gemeenteraad met spoed beleid vast over huisvesting van arbeidsmigranten. Eerder ontbrak dit beleid in een deel van de gemeente. Daarbij gaf het college van B&W al aan dat dit tijdelijk beleid is. De gemeenteraad heeft het college toen meegegeven om met de werkgevers van de arbeidsmigranten in gesprek te gaan over het beleid. Uitgangspunt van het beleid blijft dat het positieve kansen biedt voor alle partijen. De drie doelstellingen zijn:

  1. Het adequaat huisvesten van arbeidsmigranten;
  2. Het voorkomen van onevenredige overlast voor de directe leefomgeving, door uit te gaan van “spreiden & mengen”; en
  3. Het behoud en versterken van bedrijvigheid.

De straat is de maat

Na de gesprekken met de eerder genoemde betrokkenen denkt het college aan het verruimen van het beleid. Wethouder Nel Haarsma: “Het blijkt lastig om het plafond van de 1% per kern vol te houden. Daarbij vinden we wel dat de opzet van het beleid “de straat is de maat” moet blijven bestaan.” Omdat nu nog niet zeker is of en hoe het beleid wordt aangepast, worden verzoeken om handhaving tijdelijk ‘bevroren’. Alle betrokkenen worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Volgende stap

De volgende stap is om de denkrichting te bespreken met dorpsbelangen en wijkverenigingen. Na dit overleg is het de bedoeling om alle bevindingen te bespreken in een raadsbijeenkomst. Mede aan de hand daarvan hoopt het college dat de gemeenteraad voldoende informatie heeft voor besluitvorming.

]]>
news-213 Wed, 26 Sep 2018 11:48:20 +0200 Hinder parkeren bij gemeentehuis https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/hinder-parkeren-bij-gemeentehuis.html Op dit moment is de gemeente bezig om het parkeerterrein bij het gemeentehuis op te knappen. Vanwege de werkzaamheden zijn er parkeerplaatsen afgezet.  Als bezoeker kunt u parkeren op de volgende locaties:

  • Links, naast de ingang van het gemeentehuis, zijn tijdelijk extra parkeerplaatsen gemaakt voor bezoekers.
  • Of rechts naast de ingang langs het gemeentehuis, waar met borden ‘bezoekers parkeren’ staat aangegeven.

Medewerkers en bezoekers voor vergaderingen kunnen op de overige locaties parkeren. Zij kunnen achter bij de buitendienst parkeren of aan de overkant bij Vlietstra (Harlingerweg 49, Franeker). Op 10 december moeten de werkzaamheden klaar zijn. Maar dit hangt ook af van de weersomstandigheden.

]]>
news-211 Tue, 25 Sep 2018 20:45:52 +0200 Marga Waanders voorgedragen burgemeester Waadhoeke https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/marga-waanders-voorgedragen-burgemeester-waadhoeke.html De gemeenteraad van Waadhoeke heeft dinsdagavond 25 september 2018 Marga Waanders (58) (PvdA) voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Waadhoeke. Na een korte besloten raadsvergadering, maakte de vertrouwenscommissie het nieuws bekend in de openbare extra raadsvergadering. Marga Waanders is momenteel burgemeester van de gemeente Dongeradeel. Zij is opvolger van Hayo Apotheker. Hayo Apotheker was waarnemend burgemeester vanaf het ontstaan van de gemeente Waadhoeke op 1 januari 2018.

 

Marga Waanders is negen jaar burgemeester van Dongeradeel. Zij begon haar carrière als docent Nederlands en Duits. Vanaf 1990 was zij daarnaast in Leeuwarden raadslid voor de PvdA, totdat zij in 2001 wethouder werd in dezelfde gemeente. Geboren in Twente houdt zij, zoals ze zelf zegt, inmiddels van Fryslân, de Friezen en it Frysk. En ze wil graag haar bestuurlijke ervaring en haar liefde voor vernieuwend lokaal bestuur inzetten om met Waadhoeke te bouwen aan de toekomst. Op dit moment woont Marga Waanders in Raard met haar partner, maar ze is bereid om naar Waadhoeke te verhuizen.

 

Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester op 30 oktober beëdigd en geïnstalleerd wordt en daarmee in dienst treedt. De voordracht wordt nu eerst aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester wordt door de Kroon benoemd.

]]>