Waadhoeke https://www.waadhoeke.nl/ Recente informatie van Waadhoeke nl {$plugin.tx_news.rss.channel.copyright} Tue, 18 Dec 2018 11:27:11 +0100 Tue, 18 Dec 2018 11:27:11 +0100 {$plugin.tx_news.rss.channel.generator} news-260 Fri, 14 Dec 2018 14:31:12 +0100 BOCK-bijeenkomst Waadhoeke gaat niet door https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/bock-bijeenkomst-waadhoeke-gaat-niet-door.html Op woensdag 19 december stond de BOCK-bijeenkomst gepland voor carbid schieters in gemeente Waadhoeke. Deze gaat NIET door omdat er geen aanmeldingen zijn binnen gekomen. Op oudjaarsdag zal de gemeente Waadhoeke zoveel mogelijk groepen carbid schieters op locatie bezoeken en de BOCK-campagne ballen ter plekke uitdelen. news-258 Fri, 14 Dec 2018 14:03:00 +0100 Kom naar de nieuwjaarsreceptie! https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/kom-naar-de-nieuwjaarsreceptie.html Het gemeentebestuur van Waadhoeke en het bestuur van de commerciële club Noord-West Friesland nodigen u als inwoner en/of ondernemer graag uit om het nieuwe jaar met ons te vieren. We blikken samen terug op het voorbije jaar en kijken vooruit naar 2019. Wanneer?        Dinsdag 8 januari 2019, 18.00 - 20.00 uur Waar?              Gemeentehuis Waadhoeke, Harlingerweg 18, Franeker Wie verdient de Ster van Waadhoeke?

Tijdens deze bijeenkomst zal de Ster van Waadhoeke én de Junior Ster van 2018 worden uitgereikt. Deze eretitel is voor inwoners die zich op buitengewone en onbaatzuchtige wijze inspannen voor onze samenleving. Kent u iemand die deze blijk van waardering verdient? Geef deze persoon dan vóór 1 januari 2019 op via het formulier op de website www.stervanwaadhoeke.nl. Uit alle aanmeldingen kiest een speciaal geselecteerde, onpartijdige en in het geheim opererende commissie de uiteindelijke 'Ster en Junior Ster van Waadhoeke'.

We zien u graag op dinsdag 8 januari,

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Commerciële Club Noord-West Friesland en het gemeentebestuur van Waadhoeke

 

]]>
news-259 Fri, 14 Dec 2018 11:47:08 +0100 Bezoekersvragenlijst over parkeren in binnenstad Franeker https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/bezoekersvragenlijst-over-parkeren-in-binnenstad-franeker.html Van 17 december 2018 tot 11 januari 2019 worden bezoekers van het centrum van Franeker bevraagd over het parkeren in en rond het centrum. Winkeliers in het centrum delen hiervoor vragenlijsten uit. De gemeente en de ondernemers willen zo inzicht krijgen in hoe bezoekers het parkeren ervaren in het centrum en of er verbetering wenselijk is. De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt als input voor de parkeervisie voor Franeker, waar momenteel aan wordt gewerkt door de gemeente. De vragenlijst is een initiatief van de gemeente Waadhoeke en de Ondernemers Vereniging Franeker.

]]>
news-257 Thu, 13 Dec 2018 10:56:00 +0100 Geef uw mening! https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/geef-uw-mening.html De riolering…… is belangrijker dan u denkt! Waadhoeke maakt een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Denk mee, geef uw mening en ideeën. Een goed werkend rioolstelsel is wat we allemaal willen, toch? Vul snel de enquête in. Het kost 7 minuten van uw tijd. De vragenlijst is anoniem, maar u kunt, als u dit wenst, aan het einde uw contactgegevens en opmerkingen invullen.

Rioleringsplan

Dit jaar stelt de nieuwe gemeente Waadhoeke voor het eerst een gemeentelijk rioleringsplan vast. Hierin staat beschreven wat we willen doen met het afvalwater, regenwater en grondwater in de gemeente. We nemen graag uw mening en ideeën mee in het nieuwe plan. Met de riolering voeren we namelijk uw afvalwater af.

Klimaatverandering

Ook denken we dat we door klimaatverandering anders moeten omgaan met regenwater, waarbij u ook een rol kan spelen. Daarom hopen we dat u ons wilt helpen door onze vragen te beantwoorden en daarmee uw mening en ideeën duidelijk te maken.

]]>
news-256 Thu, 13 Dec 2018 10:34:07 +0100 In één oogopslag op de hoogte van de begroting! https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/in-een-oogopslag-op-de-hoogte-van-de-begroting.html De gemeenteraad stelt ieder jaar een begroting vast. Dit is vaak een groot document waarin heel veel informatie staat. Dit document heeft de gemeente samengevat in een infographic. Deze laat op een toegankelijke manier de inkomsten en uitgaven van de gemeente Waadhoeke zien. De begroting kunt u in één oogopslag bekijken in twee varianten:

Meer informatie

Meer informatie over de begroting vindt u op onze webpagina over de begroting.

]]>
news-255 Tue, 11 Dec 2018 10:12:58 +0100 Onterecht een parkeerboete gekregen? https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/onterecht-een-parkeerboete-gekregen.html Er zijn verschillende parkeerapps waarmee u kunt betalen als u de auto in de binnenstad van Franeker parkeert. Soms hebben deze apps een storing en kun je een parkeerboete ontvangen terwijl u wel heeft betaald. Mocht dit bij u gebeurd zijn, dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken. Hoe maak ik bezwaar?

De boete kan alleen worden ingetrokken, als de gemeente een mail of brief heeft met uitleg van de situatie. Ook is een afschrift of bewijsstuk nodig dat u met een parkeerapp heeft betaald en de parkeerboete die u heeft gekregen. 

Uw mail met bewijsstukken kunt u sturen naar info@waadhoeke.nl of per post versturen naar Gemeente Waadhoeke t.a.v. afdeling belastingen, Postbus 58, 8800 AB Franeker.

]]>
news-252 Fri, 07 Dec 2018 11:18:00 +0100 Is uw huisdier gechipt en geregistreerd? https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/is-uw-huisdier-gechipt-en-geregistreerd.html De tijd van vuurwerk en harde knallen komt er weer aan. Helaas zien we vaak dat huisdieren als schrikreactie wegrennen. Het chippen en registreren van uw huisdier is dan van wezenlijk belang. Een gevonden huisdier met geregistreerde chip, kan door de dierenarts of dierenambulance geïdentificeerd worden en zo weer met zijn baasje herenigd worden!

Nog geen chip?

Voor het chippen en registreren kunt u een afspraak maken bij een dierenartspraktijk bij u in de buurt.

Wel gechipt?

Het is heel belangrijk dat de gegevens van de chip nog kloppen. Mocht uw dier gevonden worden, dan zorgt juiste registratie ervoor dat uw dier ook weer snel naar huis kan! U kunt zelf eenvoudig checken of de chip van uw huisdier (nog) juist geregistreerd staat? Kijk op www.chipnummer.nl en voer hier het 15-cijferige chipnummer van uw huisdier in.

]]>
news-251 Wed, 05 Dec 2018 07:42:17 +0100 Wie wordt de Ster van Waadhoeke? https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/wie-wordt-de-ster-van-waadhoeke.html Ieder jaar benoemt de stichting Ster van de Elfsteden een inwoner van de gemeente Waadhoeke tot 'Ster van Waadhoeke'. Dit gebeurt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Deze eretitel is bestemd voor inwoners die zich op buitengewone en onbaatzuchtige wijze inspannen voor de samenleving. Junior Ster

Sinds 2015 is er ook de benoeming van een 'Junior Ster', voor jongeren onder de 23 jaar die vrijwilligerswerk verrichten of zich anderszins verdienstelijk hebben gemaakt.

Wie verdient deze blijk van waardering?

Kent u iemand die deze blijk van waardering verdient? Geef deze persoon dan vóór 1 januari 2019 op via het formulier op de website www.stervanwaadhoeke.nl. Uit alle aanmeldingen kiest een speciaal geselecteerde, onpartijdige en in het geheim opererende commissie de uiteindelijke 'Ster en Junior Ster van Waadhoeke'.

Zilveren lepel en horloge

Naast de eretitel, ontvangt de Ster een zilveren lepel met inscriptie, die speciaal voor dit initiatief is ontworpen. De Junior Ster ontvangt een fraai vormgegeven horloge.

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie vindt dit jaar plaats op 8 januari 2019 van 18.00 tot 20.00 uur op het gemeentehuis in Franeker. De Ster van Waadhoeke is een initiatief van de Stichting Ster van de Elfsteden en de gemeente Waadhoeke.

Vragen?

Meer informatie? Mail of bel gerust met Karin IJsbrandy, Beleidsadviseur Economische zaken, Recreatie & Toerisme. Contactgegevens; 0517-380 343, k.ijsbrandy@waadhoeke.nl.

 

 

]]>
news-247 Wed, 28 Nov 2018 14:33:50 +0100 Dorpen- en wijkenfonds ingesteld https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/dorpen-en-wijkenfonds-ingesteld.html Het college van Burgemeester & Wethouders heeft in de collegevergadering van dinsdag 27 november het dorpen- en wijkenfonds vastgesteld. Voor het fonds is 1,2 miljoen euro beschikbaar voor de periode tot en met 2021. De bedoeling is lokale initiatieven op het gebied van leefbaarheid te stimuleren en financieel te ondersteunen. Het dorpen- en wijkenfonds bestaat uit 3 verschillende subsidies: een waarderingssubsidie, een ontwikkelsubsidie en een projectsubsidie.

Waarderingssubsidie

De waarderingssubsidie ontvangt ieder dorp en iedere wijk als waardering voor de inzet van dorps- en wijkbelangen. Bestuursleden van dorps- en wijkbelangen zetten zich vrijwillig in voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk. De gemeente vraagt hen om daarbij de achterban goed te vertegenwoordigen. Hier is veel organisatie voor nodig. Dat vraagt tijd, maar er worden ook kosten gemaakt, zoals vergaderkosten of reiskosten. Elk bestuur krijgt jaarlijks een waarderingssubsidie toegekend van € 500,-, ongeacht de grootte van dorp of wijk.

 

Ontwikkelsubsidie

Dan is er een ontwikkelsubsidie. Deze subsidie tot € 10.000,- kan worden aangevraagd voor onderzoek naar en begeleiding van een project of initiatief. Daarmee kunnen dorps- en wijkbesturen ook ingewikkelder vraagstukken oppakken. Met de Ontwikkelsubsidie kan bijvoorbeeld onderzoek of professionele begeleiding worden bekostigd.

 

Projectsubsidie

Ten slotte kan een projectsubsidie aangevraagd worden van maximaal € 20.000 voor een project dat bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheid in een dorp- of wijk. Projecten moeten aansluiten bij een dorps- of wijkvisie of een (aantoonbaar) groot draagvlak in het dorp of de wijk hebben. Deze subsidie kan ook ingezet worden wanneer financiering vanuit de gemeente nodig is om andere (bijvoorbeeld provinciale) subsidies binnen te halen.

]]>
news-241 Wed, 21 Nov 2018 13:08:53 +0100 Carbidschieten? Meld je aan! https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/carbidschieten-meld-je-aan.html Ga je carbidschieten met oud & nieuw in Waadhoeke? Meld je dan aan! Bij het schieten met carbid gelden regels. Eén van deze regels is dat je je aanmeld voor het schieten. Op de pagina www.waadhoeke.nl/carbid kun je je aanmelden. Ook vind je hier de overige regels die bij het schieten met carbid gelden.

Om het carbidschieten voor iedereen veilig te houden zijn er naast de regels ook handige veiligheidstips. Lees de veiligheidstips goed door voordat je gaat beginnen met carbidschieten met oud & nieuw.

Handige veiligheidstips:

  • Bereid je goed voor: informeer tijdig bij je gemeente naar de voorwaarden en vergunningen.
  • Bescherm jezelf: gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om jezelf te beschermen.
  • Gebruik goed materiaal: gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem, schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg dat de bus, na het ontsteken, niet achteruit kan schieten.
  • Ontsteek het carbid veilig: ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat publiek op veilige afstand is.
  • Zorg voor EHBO: zorg dat er voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) aanwezig zijn, zodat je goed kunt handelen mocht er toch iets verkeerd gaan.
]]>