Waadhoeke https://www.waadhoeke.nl/ Recente informatie van Waadhoeke nl {$plugin.tx_news.rss.channel.copyright} Sat, 23 Jun 2018 15:57:01 +0200 Sat, 23 Jun 2018 15:57:01 +0200 {$plugin.tx_news.rss.channel.generator} news-163 Thu, 21 Jun 2018 15:47:00 +0200 Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/adviescommissie-ruimtelijke-kwaliteit-1.html Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet ook worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. De toetsende instantie is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie). Op maandag 25 juni 2018 om 9.00 uur is de vergadering van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in het gemeentehuis, Harlingerweg 18 in Franeker.

De agenda vindt u hier: agenda welstandscommissie (pdf, 290 KB) .

]]>
news-168 Thu, 14 Jun 2018 15:17:16 +0200 Burgemeester verwelkomt nieuwe Nederlanders https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/burgemeester-verwelkomt-nieuwe-nederlanders-1.html Op 12 juni 2018 ontvingen de heer Mohammad Khir Alshikh-Khaled, mevrouw Rabbie Lukwago en haar drie kinderen Adan, Amira en Adam de Nederlandse nationaliteit. Tijdens de ceremonie legden zij de 'verklaring van verbondenheid' af. Met deze verklaring beloof je de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.
Burgemeester Apotheker stond tijdens de ceremonie stil bij de achtergrond van betrokkenen en wenste allen veel geluk met hun Nederlanderschap.

 

]]>
news-166 Thu, 07 Jun 2018 07:46:49 +0200 College in gesprek over inrichting gemeentepark https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/college-in-gesprek-over-inrichting-gemeentepark.html Het college van Burgemeester en Wethouders wil naar aanleiding van de reacties van de laatste weken, in gesprek met inwoners en de gemeenteraad over de inrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis. Een eerste versie van het ontwerp voor de buitenruimte van het gemeentehuis was gemaakt ten tijde van de verbouwplannen. Nu er vanuit de gemeenteraad en inwoners zorgen werden geuit over het plan, heeft het college van Burgemeester en Wethouder alles nog eens afgewogen. Zij kwam tot de conclusie dat het plan naar verwachting op een aantal punten moet worden aangepast. Bijvoorbeeld op het gebied van de voorgenomen kap van bomen. Daarover wil zij met de gemeenteraad en de inwoners in gesprek.

Streven is dat er voor een nieuwe versie van het plan een breder draagvlak komt.

]]>
news-165 Wed, 06 Jun 2018 09:19:00 +0200 Waadhoeke zoekt burgemeester met lef https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/waadhoeke-zoekt-burgemeester-met-lef.html Bent u onze nieuwe burgemeester? Oriƫnteert u zich nog op de positie? Hier vindt u de profielschets en achtergrondinformatie over de gemeente in verschillende documenten:

Hopelijk tot ziens als onze nieuwe Burgemeester!

]]>
news-139 Wed, 28 Mar 2018 11:53:36 +0200 Beleid huisvesting arbeidsmigranten https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/beleid-huisvesting-arbeidsmigranten.html Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Waadhoeke ingestemd met nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Bedoeling van dit beleid is om duidelijkheid te geven waar de huisvesting van arbeidsmigranten is toegestaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het beleid van de gemeenteraad verder uitgewerkt met een zogenoemde beleidsregel. In deze beleidsregel staan de regels waarmee vergunningverlening of handhaving mogelijk is.

De beleidsregel kunt u bekijken via www.officiƫlebekendmakingen.nl.

Voor meer informatie neem dan contact op met de gemeente, 0517-380 380 of info@waadhoeke.nl.

]]>