Ga naar de inhoud

Afval ophalen

In de gemeente Waadhoeke zamelen we het huishoudelijk afval gescheiden in. Inzameldagen vindt u op de afvalkalender of in de handige Afvalapp van Omrin.

Huishoudelijk restafval in Sortibak

 • Huishoudelijk restafval, plastic, blikverpakking & drankenkartons verzamelt u in de Sortibak.
 • Een keer per twee weken leegt Omrin de Sortibak.
 • Zet de Sortibak met gesloten deksel op de dag van de inzameling voor 7.30 uur aan de weg.
 • De inzameldagen van de Sortibak vindt u op de afvalkalender of in de Afvalapp.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval)

 • Gft-afval (ook nat keukenafval) verzamelt u in de Biobak.
 • Een keer per twee weken leegt Omrin de Biobak.
 • Zet de Biobak met gesloten deksel op de dag van de inzameling voor 7.30 uur aan de weg.
 • De inzameldagen van de Biobak vindt u op de afvalkalender of in de Afvalapp.

Grof huishoudelijk afval

 • Een keer per twee maanden kunt u grof huishoudelijk afval (geen bouw- en sloopafval) bij u thuis laten ophalen door de gemeente Waadhoeke.
 • Hiervoor maakt u minimaal twee werkdagen van tevoren een afspraak via de Afvalapp of de website van Omrin. U kunt ook telefonisch een afspraak maken met het informatiepunt SYP van Omrin (telefoon 0900-210 0 215).
 • De inzameldagen vindt u op de afvalkalender of in de Afvalapp.

Takken en snoeihout

 • Een keer per twee maanden kunt u takken en snoeihout bij u thuis laten ophalen door de buitendienst van de gemeente Waadhoeke.
 • Hiervoor maakt u minimaal twee dagen van tevoren een afspraak via de Afvalapp of de website van Omrin. U kunt ook telefonisch een afspraak maken met het informatiepunt SYP van Omrin (telefoon 0900-210 0 215).
 • De inzameldagen staan op de afvalkalender of in de Afvalapp
 • Er mag maximaal 4 kubieke meter grof tuinafval/takken per keer aangeboden worden. Als er een onveilige situatie is, kunnen takken van het erf gehaald worden. Eventuele schade is voor risico van de melder.      

Oud papier en karton

 • Het oud papier en karton halen vrijwilligers van verenigingen of Omrin bij u thuis op.
 • De verenigingen maken de inzameldagen zelf bekend.
 • Als Omrin (met ondersteuning van vrijwilligers) uw oud papier ophaalt, vindt u de inzameldagen op de afvalkalender of in de Afvalapp

Verpakkingsglas

 • Verpakkingsglas kunt u inleveren in de glascontainers (ondergronds of bovengronds).
 • De locaties van de glascontainers staan in de Afvalapp. Let op: de locaties van de containers kunnen afwijken van de werkelijkheid i.v.m. onderhoud co√∂rdinaten.
 • Glas halen we niet bij u thuis op (uitgezonderd in enkele dorpen in vml. het Bildt).

Textiel

 • Vier keer per jaar haalt het Samenwerkingsverband Van een aantal Kledinginzamelende Instellingen (SVKI) afgedankt textiel en gebruikte bij u thuis op.
 • U krijgt van het SVKI een speciale inzamelzak waarop de inzameldag staat.
 • Op de inzameldag zet u de zak met kleding of textiel op een zichtbare plek aan de weg.
 • U kunt ook zelf textiel inleveren in textielcontainers (ondergronds en bovengronds). De locaties van de textielcontainers staan in de Afvalapp.  Let op: de locaties van de containers kunnen afwijken van de werkelijkheid i.v.m. onderhoud co√∂rdinaten.

Klein chemisch afval (KCA)

Plastic

 • In onze gemeente vindt geen bronscheiding plaats. U doet het plastic afval in de sortibak.
 • Het plastic afval wordt door middel van nascheiding uit het restafval gehaald. Omrin doet dit in haar scheidings- en bewerkingsinstallatie.

Bouw- en sloopafval

 • Bouw- en sloopafval, bijvoorbeeld gips, b-hout, C-hout, puin, etc.) kunt u inleveren bij de milieustraat. Een overzicht van de kosten vindt u op de website van Omrin.
Uw Reactie