Jaarstukken

Het tweede jaar van gemeente Waadhoeke is afgesloten met een positief resultaat van 2,2 miljoen euro.

U leest het in de jaarstukken van 2019.