Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Belastingen betalen

Aanslag betalen zonder automatische incasso

Omdat u ons niet heeft gemachtigd om automatisch te incasseren, vragen wij u het bedrag over te maken per bank of via uw eigen overschrijvingsformulieren. Er worden geen acceptgirokaarten meer verstuurd. U kunt het bedrag in drie termijnen betalen. Uiteraard mag u het ook in één keer overmaken. Dit moet dan wel voor de eerste vervaldatum gebeuren. 

Aanslag betalen met automatische incasso

U kunt ook gebruik maken van automatische incasso. De gemeente schrijft het geld dan automatisch in acht termijnen van uw rekening af.

Rekeningnummer wijzigen

Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Dat regelt u ook in bovenstaand formulier.

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen (bijstandsniveau)? U komt dan misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Vraag dit met uw DigiD aan bij het Noordelijk Belastingkantoor (voorheen Hefpunt). Let op: Er kan alleen kwijtschelding worden aangevraagd door de persoon op wiens naam de aanslag staat.

In de laatste week van februari ontvangt u twee aanslagen. Een aanslag voor de gemeentelijke belastingen van gemeente Waadhoeke en een aanslag van het Noordelijk Belastingkantoor voor de waterschapsbelastingen. Wilt u kwijtschelding aanvragen? Dat kan pas wanneer u beide aanslagen heeft ontvangen.

Wat heeft u nodig?

Uw Digid-inlogcode om kwijtschelding aan te vragen.

Betalingsregeling

Kunt u de gemeentelijke belastingen door omstandigheden niet op tijd betalen? Dan is er de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen. Wij nemen telefonisch contact met u op om het verzoek te bespreken. Lukt dit niet dan sturen wij, indien bij ons bekend, een e-mail. Lukt ook dit niet, dan sturen wij een brief met een voorstel.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Of heeft u onterecht een aanslag gekregen? We willen u graag helpen. Neem contact op met ons. Bent u na het contact met ons nog niet tevreden? Dan kunt u bezwaar indienen.

Uw Reactie