Waardering onroerende zaken

Heeft u een eigen woning? Bezit of gebruikt u een bedrijfsgebouw of stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (ozb) aan de gemeente. Hoeveel u betaalt hangt onder andere af van de waarde daarvan. De gemeente heeft die waarde bepaald. Deze waarde heet waardering onroerende zaken (WOZ).

Aanslag digitaal ontvangen

Bent u aangesloten bij MijnOverheid en heeft u akkoord gegeven om post van de gemeente Waadhoeke digitaal in uw berichtenbox te ontvangen? Dan krijgt u de WOZ-beschikking en aanslag alleen nog maar digitaal en niet meer via de post.

Wat heeft u nodig?

Uw DigiD-inlogcode om uw taxatieverslag te bekijken.

Wat u moet weten

Taxatieverslag

  • De WOZ-gegevens en het taxatieverslag van uw woning bekijkt u via www.mijnoverheid.nl.
  • Bent u eigenaar van een bedrijfspand? Dan kunt u bij de gemeente een taxatieverslag opvragen via telefoonnummer (0517) 380 380 of via info@waadhoeke.nl.

WOZ

  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). We gaan uit van de waarde op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit noemen we de waardepeildatum.
  • De door ons bepaalde waarde kunt u terugvinden op uw aanslagformulier en heet 'WOZ-beschikking'. 
  • U kunt de WOZ-waarde van uw woning ook terugvinden op de website www.wozwaardeloket.nl.

Aanslag gemeentelijke belasting

  • De aanslag gemeentelijke belasting 2020 wordt in de laatste week van februari naar u verzonden.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw pand? Of heeft u andere vragen over de WOZ? We willen u graag helpen. Neem contact met ons op. Bent u na het contact nog niet tevreden? Dan kunt u een bezwaar indienen.