Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken
pagina icoon paspoort

Belastingen

Belastingen betalen

Alles over betaalmogelijkheden.

Waardering onroerende zaken

De WOZ-waarde van uw woning bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting.

Onroerende zaakbelasting

U betaalt onroerendezaakbelasting (ozb) voor een eigen woning, bedrijfsgebouw of stuk grond.

Rioolheffing

De gemeente zorgt voor het in stand houden van het rioolstelsel. Hiervoor betaalt u rioolheffing.

Afvalstoffenheffing

De gemeente zorgt voor het inzamelen van afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.

Uw Reactie