Ga naar de inhoud

Dwangsom

Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Een dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen.

In de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ staat dat u soms recht heeft op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunt u dan via de rechter een besluit afdwingen.

Hoe vraagt u een dwangsom aan?

Als de gemeente te laat is met een beslissing, kunt u de gemeente ‘in gebreke stellen’. U laat de gemeente dan weten dat ze niet op tijd een beslissing heeft genomen. Heeft u na twee weken nog geen beslissing ontvangen? Dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overtreden. U kunt dan ook in beroep gaan bij de rechter voor het afdwingen van een beslissing op uw aanvraag.

Wat heeft u nodig?

  • Uw DigiD inlogcode
Uw Reactie