Ga naar de inhoud

Klacht indienen

Vindt u dat een medewerker of bestuurder zich tegenover u niet behoorlijk heeft gedragen? Dien dan een klacht in.

Wat moet u doen?

U kunt op twee manieren uw klacht indienen over hoe u bent behandeld:

 • Telefonisch: (0517) 380 380
 • Per brief:

  Gemeente Waadhoeke 
  T.a.v. college van burgemeester en wethouders 
  Postbus 58 
  8800 AB Franeker

Handig om te weten

 • Schrijf of vertel duidelijk waarover u klaagt. Geef ook aan over wie of wat het gaat en wanneer het is gebeurd. Kopie├źn van brieven of documenten bijvoegen is handig. We behandelen geen anonieme klachten. U moet dus uw naam en adres vermelden.
 • De klachtbehandelaar van de gemeente neemt telefonisch contact met u op. Samen met u bespreekt deze persoon hoe uw klacht kan worden opgelost of behandeld.
 • Na het klachtonderzoek krijgt u een brief met de resultaten hiervan. In deze brief staan ook de conclusies en eventuele maatregelen die hieruit volgen. U krijgt uiterlijk binnen zes weken bericht over de afhandeling van uw klacht.
 • Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u in veel gevallen bezwaar maken en daarna nog beroep instellen.
 • Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman Dit kan pas nadat de gemeente uw klacht heeft behandeld.
Uw Reactie