Ga naar de inhoud

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Wilt u specifieke informatie hebben over een bepaalde zaak? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente. Zo nodig kan dit in de vorm van een Wob-verzoek.

Openbaar

Overheidsinformatie is openbaar. Tenzij de Wob of een andere wet bepaalt dat de informatie niet geschikt is om openbaar te maken. 

Er zijn twee manieren waarop u overheidsinformatie kunt krijgen:

Wob-verzoek indienen

Dien uw Wob-verzoek schriftelijk in bij de gemeente:

Gemeente Waadhoeke,
T.a.v. College van burgemeester en wethouders
Postbus 58
8800 AB Franeker

Uw Reactie