Ga naar de inhoud

Zienswijze

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of ontwerpbesluit. U kunt een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

U kunt op drie manieren een zienswijze indienen:

  1. per e-mail naar info@waadhoeke.nl
  2. telefonisch, bel ons op (0517) 380 380
  3. per brief naar: Gemeente Waadhoeke, t.a.v. Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 58, 8800 AB Franeker

In een zienswijze staan altijd de volgende punten:

  • Uw naam en adres
  • Datum
  • Over welk ontwerpbesluit uw zienswijze gaat
  • Uw motivatie
  • Uw handtekening. Als u per e-mail reageert, stuurt u een digitale handtekening mee

Handig om te weten

In het ontwerpbesluit staat wie een zienswijze kan indienen. Ook staat daarin wanneer de zienswijze ingestuurd moet zijn. Meestal kan iedereen een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Vaak is dit een periode van 6 weken. De gemeente betrekt de tijdig ingediende zienswijzen bij het besluit. De gemeente kan het besluit dus aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.

Uw Reactie