Agenda welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert om de week (oneven weken) op maandag vanaf 9.00 uur. Voor deze vergadering wordt een agenda gemaakt. Op de agenda van de welstandscommissie staat aangegeven welke bouwplannen behandeld zullen worden. De agenda wordt op de woensdag voor de vergadering via deze pagina bekend gemaakt. 

Op maandag 26 september om 9.00 uur is de vergadering van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Het is mogelijk om de vergadering op het gemeentehuis bij te wonen en online vanuit huis. Heeft u interesse in het online bekijken van de vergadering van de welstandscommissie? Klik op deze link om naar de digitale vergadering van de adviescomissie ruimtelijke kwaliteit via Microsoft Teams te gaan. Heeft u vragen over de agenda, neem dan contact op met de gemeente.

Nieuwebildtdijk 115 in Oudebildtzijl  

Het vervangen van een bestaande bedrijfswoning en schuur.

Monnikenweg 58 in Achlum       

Het realiseren van een manege met een overdekte rijhal, een nieuwe bedrijfswoning en het realiseren van een minicamping.

Buorfinneleane 5 in Sexbierum 

Het bouwen van een tweede woonhuis.

Osingastraat 36 in Franeker        

Het plaatsen van een dakkapel.

It Holt 5 in Deinum         

Het bouwen van een carport.

Oudebildtdijk 840 in St.-Jacobiparochie 

Het vervangen en bouwen van bijgebouwen.

A Kuyperstraat 10 in Franeker   

Het vervangen van een dakkapel.

Kiehoek 8A-8P en 10A-10P in Franeker ( naast nummer 6)            

Het bouwen van 26 bedrijfsunits.

Puoldyk in Dronryp         

Het vervangen van een brug.

Burgemeester J Dijkstraweg 6 in Franeker (zuidelijk deel van huidige Stipe)       

Het bouwen van het hoofdgebouw.

de Opfeart naast nummer 9 in Minnertsga          

Het bouwen van een opslagloods.

Bitgumerdyk 8 in Menaam          

Het verbouwen van een woonboerderij en het bouwen van een zwembad.

Nij Toerenburg 6 in St.-Annaparochie    

Het plaatsen van een overkapping.

De Pream 1 in Berltsum 

Het plaatsen van een dakkapel.

Burrefeart 1 t/m 27 (oneven) en 2 t/m 30 (even) en De Horsa 1 t/m 7 (oneven) in Franeker        

Het bouwen van 33 woningen.

Mr Klaas Douwesstraat 21 in Tzum          

Het plaatsen van een dakkapel.

Sint Martiniplantsoen 8 in Franeker        

Het vervangen van een garagedeur.

De Gibbeflecht 31 in Dronryp     

Het bouwen van een veranda.

Muontsehiem 9 in Boksum         

Het plaatsen van een dakkapel.

De Vang 13A1 t/m 11 en 13B1 t/m 12 en 13C1 t/m 12  in Franeker (naast nr. 11)

Het realiseren van 35 bedrijfsruimtes.

Kening State 18 in Franeker        

Het aanpassen van het terras.

Jonkerschap 1 in Achlum              

Het vervangen van rietbedekking van een schuur.

Op maandag 12 september om 9.00 uur is de vergadering van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Het is mogelijk om de vergadering op het gemeentehuis bij te wonen en online vanuit huis. Heeft u interesse in het online bekijken van de vergadering van de welstandscommissie? Klik op deze link om naar de digitale vergadering van de adviescomissie ruimtelijke kwaliteit via Microsoft Teams te gaan. Heeft u vragen over de agenda, neem dan contact op met de gemeente.

De Keeg 9 in St.-Annaparochie

Het uitbouwen van de woning en bijgebouw.

Over 't Set naast nummer 3 in St.-Annaparochie              

Het bouwen van een woning.

Tanjabuurt 9 in Achlum 

Het aanleggen van een beweegtuin, het bouwen van een afdak en de renovatie van de sportkantine.

Nije Buorren 5, 6, 7, 8  in Sexbierum Splitsing nr. 6           

Het verbouwen van een supermarkt naar woningen.

It Holt 5 in Deinum         

Het bouwen van een carport.

De Jakesreed in St.-Annaparochie (parkje)          

Het plaatsen van een kunstwerk.

Rijksweg 9B Herbaijum 

Het realiseren van een woning.

Godsacker 20 in Franeker            

Het plaatsen van zonnepanelen.

Buorren 8 in Marsum     

Het plaatsen van zonnepanelen.

Harlingerweg 1 in Franeker        

Het plaatsen van zonnepanelen.

Oudebildtdijk 328 in St.-Annaparochie  

Het plaatsen van zonnepanelen.

Formoanje 2 in Tzummarum      

Het restaureren en renoveren van een pand.

Leane 7 in Pietersbierum             

Het plaatsen van een kleine windmolen.

Spoorstrjitte 2A in Deinum          

Het uitbreiden van een woning en garage.

Berltsumerdyk naast 26 in Bitgum           

Het legaliseren van een buitenmaats aangelegde dam.

A Kuyperstraat 10 in Franeker   

Het vervangen van een dakkapel.

Brêgebuorren 14 in Dronryp       

Het plaatsen van zonnepanelen op een schuur.

Kelvinstraat 4  in Franeker (naast nummer 6)     

Het uitbreiden van een scheepswerf met met een nieuwe hal.

De Gibbeflecht 22 in Dronryp     

Het plaatsen van een dakkapel.

Langestraat 56 in Bitgummole   

Het veranderen en vergroten van een woning.

De Vang in Franeker       

Het realiseren van 35 bedrijfsruimtes.

Op maandag 29 augustus om 9.00 uur is de vergadering van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Het is alleen mogelijk deze vergadering digitaal bij te wonen. Heeft u interesse in het bekijken van de vergadering van de welstandscommissie? Klik op deze link om naar de digitale vergadering van de adviescomissie ruimtelijke kwaliteit via Microsoft Teams te gaan. Heeft u vragen over de agenda, neem dan contact op met de gemeente.

Kade 12 A in Tzummarum

het bouwen van een carport

Sopsum 5 in Achlum

het herstructureren/opwaarderen van het geheel

Moaije Peal 1E in Minnertsga

het uitbreiden van een loods

Schoolsteeg 2 in Franeker          

het realiseren van een dakopbouw en het plaatsen van een pui

Buorren 111 in Tzummarum

het wijzigen van de gevelstijl/indeling

Hôfsleane 64 A in Berltsum

het verbouwen van een woning en bedrijfspand

Koudeweg 36 in St.-Jacobiparochie

het plaatsen van een kleine windturbine

van Egmondstraat 27 in Oudebildtzijl 

het plaatsen van een kleine windmolen

Westerpolder naast 2 in Dronryp (kavel 3)

het bouwen van een loods met kantoor

Oudebildtdijk 316 in St.-Annaparochie 

het realiseren van een aanbouw

Hogerhuisdyk 20 in Bitgummole

het plaatsen van 2 windmolens

Noorderbleek 78 in Franeker

het plaatsen van een overkapping

U P Draismastraat 1 A in Achlum

het plaatsen van een dakopbouw

Brêgebuorren 14 in Dronryp

het plaatsen van zonnepanelen op een schuur

Lycklamastraat 8 in Franeker

het monteren van een dubbelwandige kachelpijp buiten de woning

Sint Martiniplantsoen 8 in Franeker

het vervangen van een garagedeur

Jan baron van Echtenstrjitte 14 in Sexbierum

het plaatsen van een erker met doorlopend dak boven de voordeur

Berltsumerdyk naast 26 in Bitgum

het legaliseren van een buitenmaats aangelegde dam

Noord 32 in Franeker

het renoveren van een dak en het plaatsen van een dakkapel en dakramen

De Jakesreed in St.-Annaparochie (parkje)

het plaatsen van een kunstwerk

Nij Toerenburg 6 in St.-Annaparochie

het plaatsen van een overkapping

Hoarnestreek 31 in Tzummarum

het inbouwen van vier slaapkamers met dakramen in de schuur en het vervangen van de asbestgolfplaten van het dak

Westerein 11 in Wjelsryp

het plaatsen van een kleine windmolen