Belasting

Belasting betalen

Alles over betaalmogelijkheden.

Kwijtschelding aanvragen

Informatie over het aanvragen van kwijtschelding belastingen.

Onroerende zaakbelasting

U betaalt OZB voor een eigen woning, bedrijfsgebouw of stuk grond.

Afvalstoffenheffing

De gemeente zorgt voor het inzamelen van afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.

Rioolheffing

De gemeente zorgt voor het onderhoud van het rioolstelsel. Hiervoor betaalt u rioolheffing.

Reclamebelasting

In Franeker en Sint Annaparochie moet u reclamebelasting betalen als u een openbare aankondiging plaatst.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde van uw koopwoning bepaalt hoeveel Onroerendzaakbelasting (OZB) u betaalt.