Bouwen en wonen vergunningen

Slopen en asbest verwijderen

Doe een melding voordat u gaat slopen of asbest verwijderen.

Afwijken bestemmingsplan

U heeft bouwplannen en wilt afwijken van het bestemmingsplan.

Leegstaande woning verhuren

U heeft leegstaande woonruimte en wilt deze (tijdelijk) verhuren.

Riolering

Beerput verwijderen, riool verstopt of rioolaansluiting nodig? Lees hier wat u moet doen.

Welstand

Vallen uw bouwplannen binnen de welstandseisen van de gemeente? Bekijk het hier.

Omgevingsvergunning

Vergunning voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Omgevingswet

Informatie over de omgevingswet

Gemeentelijk groen

Een groenstrook kopen of huren van de gemeente.