Gebiedsteam

Heeft u vragen over (jeugd)zorg, welzijn of wonen? U kunt terecht bij het Gebiedsteam van de gemeente. Bel met 0517- 380 357 of stuur een e-mail naar gebiedsteam@waadhoeke.nl. Dit kan voor uzelf, maar ook voor iemand over wie u zich zorgen maakt. Bijvoorbeeld een naaste.

U kunt ook langskomen bij het Gebiedsteam.

Inloopspreekuur

  • Wanneer: op dinsdagmiddag
  • Tijd: 13.00 uur tot 15.00 uur
  • Locatie: Netwerkcentrum De Opstap Oosteinde 49 in St.-Jacobiparochie

Open op afspraak

Berltsum

Groene Kruisgebouw, Sportleane 7, 9041 EC

Franeker

Gemeentehuis, Harlingerweg 18, 8801 PA 

Marsum

Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, 9034 GZ

Menaam

Moolnersrak 11, 9036 MJ 

St. Annaparochie

Oude gemeentehuis, Van Harenstraat 47, 9076 BT

Winsum

MFC de Helling, Skâns 12, 8831 XS

  • U neemt contact op met het Gebiedsteam van de gemeente. We maken een afspraak voor een gesprek bij u thuis. U kunt een familielid of een bekende vragen u hierbij te helpen.
  • Tijdens het gesprek bespreken we uw vraag en bekijken we welke oplossingen er zijn. Ook vragen we u naar uw beperkingen. En wat u samen met familie, mantelzorgers, buren of vrijwilligers kunt doen. Ook bekijken we uw (financiële) mogelijkheden om zelf of met hulp van anderen steun te regelen.
  • U krijgt van het Gebiedsteam een gespreksverslag van het gesprek.
  • Er is ook maatwerk mogelijk. Dit bespreekt de medewerker van het Gebiedsteam met u. 
  • Houd er rekening mee dat u mogelijk een financiële bijdrage moet betalen. 
  • Het Gebiedsteam neemt de zorg niet van u over, maar zorgt dat steun wordt geregeld.