Nevenfuncties

Burgemeester, wethouders en leden van de raad moeten hun nevenfuncties openbaar maken. Dat staat in de Gemeentewet. Op de pagina College van Burgemeester en wethouders kiest u een lid om de nevenfuncties te bekijken. Op deze pagina staat een overzicht met nevenfuncties van de gemeentesecretaris en managers.

Gemeentesecretaris J.K. IJkema

  • Lid Raad van Toezicht Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Noord-Fryslân

Manager Gebiedsteam P. van Olphen

  • Mentor Mentorprogramma Friesland
  • Informatiemanager Veiligheidsregio Fryslân
  • Voorzitter bij Stichting Dorpsaccommodatie Hempens-Teerns

Manager Samenleving J. Piersma

  • Voorzitter bij Stichting Innovatie Bibliotheek te Vlissingen
  • Lid Commissie bezwaarschriften bij Gemeente Veere