Startersprogramma

Met het startersprogramma beoogt de gemeente startend ondernemerschap te bevorderen door potentiële (en eventueel ook bestaande) ondernemers te begeleiden en zo goed mogelijk voor te bereiden op de start van het bedrijf, of de voortzetting of uitbreiding hiervan. Met dit traject voor ondernemers levert de gemeente een dienst die voorziet in de praktische behoefte van jonge (en/of bestaande) ondernemingen. De coördinatie en uitvoering van het programma is in handen van bureau Vizier Friesland.

Opzet

 • Het programma bestaat uit een 9-tal informatiebijeenkomsten, waarin alle aspecten van het ondernemingsplan aan de orde komen. Deze bijeenkomsten zijn wekelijks (streven: korte doorlooptijd van het traject) en beslaan een dagdeel. 
 • Aanvullend op deze informatiebijeenkomsten worden de deelnemers individueel begeleid gedurende het programma, afhankelijk van de behoefte van de deelnemer.  
 • Na afloop van het programma heeft elke deelnemer een ondernemingsplan gereed en/of inzicht in de haalbaarheid van zijn/haar plan. Het programma voorziet in een nazorg-traject van 3 maanden, waarbij de deelnemers worden ondersteund in de daadwerkelijke opstart van de onderneming (waaronder ook de eventuele financieringsaanvraag). 
 • Bij het verzorgen van de informatiebijeenkomsten zullen waar mogelijk ook lokale ondernemers worden betrokken. Hierbij geldt het uitgangspunt: “vóór ondernemers, dóór ondernemers”. Naast de vakinhoudelijke expertise en ervaring binnen het ondernemerschap, draagt dit ook bij aan het opbouwen van het netwerk van de deelnemers.   

Programma

Het programma bestaat uit een 9-tal informatiebijeenkomsten:  

 1. Introductie / Kennismaking  
 2. Ondernemer / Onderneming 
 3. Marketing 
 4. Social Media 
 5. Financieel Plan 
 6. Verzekeringen 
 7. Financiën  
 8. Administratie 
 9. Belastingen  

Individuele begeleiding 

Naast de informatiebijeenkomsten kunnen deelnemers gebruik maken van individuele begeleiding / coaching gedurende het traject. Vorm en invulling vindt plaats in overleg met de deelnemers. 

Nazorg 

Gedurende 3 maanden na afsluiting van het traject kunnen deelnemers gebruik maken van begeleiding bij de daadwerkelijke start van de onderneming. Invulling hiervan is afhankelijk van de individuele behoefte van de deelnemers.  

Doorlooptijd / aantal deelnemers 

De aanvang van het traject wordt bepaald op het moment dat er minimaal 6 aanmeldingen zijn. Het aantal deelnemers per groep is minimaal 6, maximaal 15. Uitgaande van circa 9 bijeenkomsten duurt het gehele traject circa 3 maanden.