Alcoholwetvergunning

De alcoholwetvergunning is nodig wanneer u een horecabedrijf wilt starten of over wilt nemen, waarbij u alcoholhoudende dranken schenkt. De alcoholwetvergunning geldt ook voor slijtersbedrijven. Wijzigt u van ondernemingsvorm?  Dan geldt ook hier dat u een nieuwe alcoholwetvergunning aan moet vragen wanneer uw ondernemingsvorm bijvoorbeeld wijzigt van eenmanszaak naar V.O.F. of B.V.

Dit heeft u nodig voor uw aanvraag:

 • Een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen.
 • Een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van de personen die worden genoemd in een bepaalde rechtsvorm (zoals een eenmanszaak of bv).
 • U heeft van iedere leidinggevende het volgende nodig: Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Een geldige Verklaring Sociale Hygiëne.
 • € 200,00
 • Minimale vloeroppervlakte van een horecalokaliteit is 35 m2;
 • Hoogte-eis voor nieuwbouw is 2,60 meter van de vloer gemeten en voor bestaande bouw 2.10 meter;
 • Nieuwe horecagebouwen hebben 1 toilet nodig als er 15 personen gebruik van maken. Anders zijn er twee toiletten vereist. Voor bestaande horecagebouwen geldt 1 toilet als er 25 personen gebruik van maken;
 • Mechanische afvoer van ventilatie is niet verplicht. Luchtverversingscapaciteit is 4dm3/s per persoon bij nieuwbouw. Bij bestaande bouw geldt 2,12 dm3/s luchtververversing per persoon.

•    Leidinggevende is minimaal 21 jaar;
•    Niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
•    Staat niet onder curatele;
•    Staat ingeschreven in het online register Sociale Hygiëne;
•    Personeelsleden zijn 16 jaar of ouder;
•    Er is altijd een leidinggevende in de zaak aanwezig. Deze staat ook vermeld op de vergunning.
 

 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH-verklaring;
 • Wanneer er alcohol geschonken wordt is er altijd een van de twee leidinggevenden aanwezig;
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

De gemeente kan u vragen een Bibob - vragenformulier in te vullen. Daarmee bekijkt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Wilt u een nieuwe leidinggevende aanmelden of een leidinggevende verwijderen van de vergunning? Bekijk hier wat u moet doen en wat de kosten zijn.