Ga naar de inhoud

Bouwen en wonen

Strooien bij gladheid

Waar wordt gestrooid bij gladheid? U vindt de routes op deze pagina.

Verhuizen

Gaat u verhuizen naar of binnen Waadhoeke of gaat u emigreren?

Ruimtelijke plannen

In het bestemmingsplan staat precies hoe een gebied gebruikt mag worden.

Bouwen en verbouwen

Bouwen, verbouwen of slopen? Controleer of u een vergunning nodig heeft.

Welstand

Vallen uw bouwplannen wel binnen de welstandseisen van de gemeente?

Groenstrook kopen

Wilt en kunt u een groenstrook huren of kopen?

Boom kappen

Wilt u een boom kappen? Soms heeft u daar een vergunning voor nodig.

Groenadoptie

Wilt u zelf of samen met uw buren het onderhoud van een stuk groen overnemen?

Tegemoetkoming planschade

Lijdt u schade? U kunt hiervoor misschien een tegemoetkoming krijgen.

Melden

Ziet u bijvoorbeeld een losse stoeptegel of kapotte lantaarnpaal? Meld het bij de gemeente.

Kernen en inwoners

Hoeveel inwoners heeft Waadhoeke? Welke kernen vallen onder Waadhoeke?

Riolering

U wilt van uw beerput af of een nieuwe rioolaansluiting? U heeft een verstopping? Lees hier wat u kunt doen.

Uw Reactie