Ga naar de inhoud

Erkennen van een kind

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Wat kost het?

 • Gratis

Wat neemt u mee?

 • Een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
 • Een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van de moeder
 • Is dit uw eerste kind samen? Dan moet de moeder ook bij de afspraak aanwezig zijn. Voor het erkennen van een volgend kind hoeft de moeder niet mee te komen. U heeft dan wel schriftelijke toestemming van haar nodig (download hier het toestemmingsformulier (pdf, 178 KB) ) en een kopie van haar paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
 • Is uw kind ouder dan twaalf jaar? Dan heeft u ook een geldig paspoort of identiteitskaart van het kind nodig. Het kind moet dan ook toestemming geven.

Handig om te weten

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

 • Uw kind krijgt wederzijds erfrecht
 • Er ontstaat een onderhoudsplicht tussen u en uw kind
 • Uw kind kan uw achternaam krijgen

Erkennen voor de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel ‘erkenning van de ongeboren vrucht’.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u beiden hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen twee ouders in de geboorteakte van het kind staan.

 • Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven.
 • Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven.
 • Vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen.

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit vraagt u aan bij de rechtbank.

Voorwaarden om kind te erkennen

Voor het erkennen van een kind gelden de volgende regels:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming nodig van de moeder.
 • Is het kind 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar heeft u alleen toestemming van het kind nodig.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw

Wilt u een kind erkennen maar heeft u bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit? Dan is het belangrijk te onderzoeken welk recht op u van toepassing is. Meestal geldt ook dat toestemming voor erkenning van de moeder nodig is. Vraag informatie of advies bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente of een juridisch deskundige.

Buitenlands kind erkennen

Wilt u een buitenlands kind erkennen? Dit kan gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Dit hangt af van de leeftijd van het kind. Neem hierover contact met ons op.

Uw Reactie