Ga naar de inhoud

Trouwambtenaar

Een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) of trouwambtenaar is degene die namens de gemeente huwelijken voltrekt en het partnerschap registreert.

U kiest zelf een BABS die bij u past.

Handig om te weten

Informatie voor de plechtigheid

Als u gaat trouwen neemt de BABS van te voren contact met u op om de gang van zaken bij de plechtigheid met u door te nemen en informatie van u te krijgen. Deze informatie kan de BABS verwerken in de toespraak.

Eénmalig BABS

Naast de Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand in dienst van de gemeente is het ook mogelijk om het huwelijk of de registratie te laten voltrekken voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  • deze persoon is al benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere Nederlandse gemeente. De benoeming en beëdiging zijn niet verlopen.
  • deze persoon voert nog actief de taken van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand uit.
  • de benoeming geldt voor één dag.
  • de benoeming is onbezoldigd.

Als de persoon aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u als bruidspaar schriftelijk een verzoek indienen om degene in te zetten als eenmalige BABS. In dit verzoek meldt u uw volledige namen, uw adres en de datum, het tijdstip en de locatie van het huwelijk. Dit verzoek moet u uiterlijk zes weken voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Waadhoeke inleveren.

 

Uw Reactie