Ga naar de inhoud

Tegemoetkoming planschade

Lijdt u schade door een maatregel op het gebied van de ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan? Is uw pand door deze maatregel minder waard geworden? Of loopt u door deze maatregel inkomsten mis? Dan kunt u een tegemoetkoming planschade aanvragen bij de gemeente. Het duurt ongeveer 7 tot 10 maanden voordat uw aanvraag is afgehandeld.

Wat kost het?

 • Het indienen van een aanvraag kost € 300,00. U krijgt een factuur als u tegemoetkoming om planschade aanvraagt. Krijgt u geen tegemoetkoming, dan krijgt u het bedrag ook niet terug.

Wat heeft u nodig?

 • Uw Digi-D inlogcode.

Handig om te weten

Voorwaarden

U kunt alleen schade vergoed krijgen wanneer:

 • u schade heeft geleden in de vorm van inkomensdaling of waardedaling van uw onroerende zaak die buiten het normale maatschappelijke risico valt.
 • u die schade niet kon voorzien toen u de woning kocht.
 • de schade niet al op andere wijze is vergoed.
 • de schade is veroorzaakt door een planologische maatregel.
 • u de aanvraag indient binnen 5 jaar vanaf het moment dat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden.

Wat is de procedure?

 • Bij de beoordeling van een aanvraag maken we een vergelijking tussen de situatie bij de nieuwe en de oude planologische maatregel.
 • Meestal schakelt de gemeente voor het behandelen van een aanvraag voor planschade een onafhankelijke en deskundige planschadebeoordelingscommissie in. De gemeente neemt het advies van deze commissie mee in haar beslissing op uw aanvraag.
 • De procedure is vastgelegd in de Procedureverordening voor advisering in tegemoetkoming in planschade.
 • De wettelijke bepalingen vindt u in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (afdelingen 6.1).
 • De termijn van afhandeling is ongeveer 7 tot 10 maanden.
Uw Reactie