Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Bouwen en verbouwen

Wilt u bouwen, verbouwen of slopen? Mogelijk moet u hiervoor bij het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aanvragen. In sommige gevallen hoeft u alleen een melding te doen bij het Omgevingsloket of kunt u zonder vergunning bouwen.

De vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning​​​​​​​.

Controleer met de Vergunningscheck of u een vergunning nodig heeft.

Uw Reactie