Tellen van de briefstemmen

Twee stembureaus tellen alle stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing die per brief zijn uitgebracht. Dit is het briefstembureau. Het bestaat uit de volgende stappen:

Het briefstembureau voert eerst de zogenoemde vooropening uit. Leden van het briefstemstembureau openen daarbij de retourenvelop en controleren de stempluspas door het uittreksel van het register van ongeldige stempassen te raadplegen. 

Komt het nummer van de stempluspas daar niet in voor, dan worden de echtheidskenmerken van de stempluspas gecontroleerd. Is dat ook in orde, dan wordt de dichte envelop met daarin het briefstembiljet in een stembus gedaan. Zo blijft het stemgeheim gewaarborgd.

De vooropening is in het gemeentehuis te Franeker, Harlingerweg 18. Het vooropenen start op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart vanaf 9.00 uur.

Het tellen van de briefstemmen die al zijn voor-geopend kan op woensdag 17 maart 2021 beginnen. Dat begint door de stembus te openen. De tellingen vinden plaats in:

  • Gemeenteloods, Harlingerweg 18, Franeker

Hier vindt het tellen van de briefstemmen die op 15 en 16 maart zijn gesorteerd en start woensdag 17 maart om 09.00 uur.

  • Gemeenteloods, Harlingerweg 18, Franeker

Hier vindt het tellen van de briefstemmen die op 17 maart binnenkomen en start aansluitend op de vooropening op 17 maart om 21.00 uur.