Burgemeester Marga Waanders

 • Openbare orde en veiligheid
 • Informatiebeheer
 • Publiekszaken
 • Bedrijfsvoering
 • Programma's Ontwikkelperspectief en Dienstverlening

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid driehoeksoverleg Team Noordwest Fryslân
 • Lid AB Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid bestuurscommissie veiligheid, Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid auditcommissie Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid VFG commissie Bestuur & Veiligheid
 • Voorzitter Commissie van Georganiseerd Overleg
 • Lid College van dienstverleningszaken van de VNG
 • Bestuurslid Jan Bogtstrastichting

Andere nevenfuncties

 • Voorzitter Werkveldadviescommissie Thorbecke Academie, opleiding Bestuurskunde-Overheidsmanagement NHLStenden Leeuwarden (onbetaald)
 • Onafhankelijk voorzitter Gebiedscommissie Dongeradielen Provincie Fryslân (onbetaald)