Wethouder Boukje Tol

 • Sociaal Domein (3 D's)
 • Statushouders
 • Verkeer en vervoer
 • Jeugd en jongeren

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid van AB en DB van de GR Fryslân West (Empatec/Pastiel)
 • Lid AVA NV Empatec
 • Lid van AB en DB van de GR Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid NW Fryslân
 • Lid van de Bestuurscommissie Gezondheid GGD van de Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid Stuurgroep Projectorganisatie Sociaal Domein NW Fryslân
 • Lid agendacommissie Gezondheid
 • Lid agendacommissie SDF
 • Voorzitter Stuurgroep Programma Sociaal Medische eerste lijn
 • Lid VFG Werk en Inkomen
 • Lid VFG Welzijn en Zorg
 • Lid VFG Jeugd, Onderwijs en Sport
 • Lid Provinciaal Overleg Verkeer en vervoer (OVVF)
 • Lid Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF)
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk overleg Bibliotheken Noordwest