Ga naar de inhoud

Kontakt en openingstiden

De gemeente Waddenhoek is elke werkdâg open fan 08.30 uur tot 17.00 uur. Op donderdeg is 't gemeentehuus open tot 20.00 uur. Binnen deuze tiden is 't mooglik om 'n ôfspraak te maken. Staat 't produkt der't jou 'n ôfspraak foor make wille d'r niet tussen? Nim dan kontakt met ôns op:

  • Tillefoan: (0517) 380 380
  • E-mail: info@waadhoeke.nl
  • Chat: Klik op 'e rôze bar oan' e ûnderkant rjochts fan it skerm yn 'e iepeningstiden

 

Besoeken

Gemeentehuus:Harlingerweg 18, 8801 PA in Franeker

Openingstiden gemeentehuus Waadhoeke

Dâg op ôfspraak frije inloop
Maandeg 08.30 – 17.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Dînsdeg 08.30 – 17.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Woensdeg 08.30 – 17.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Donderdeg 08.30 – 20.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Frijdeg 08.30 – 17.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Saterdeg sloaten sloaten
Sundeg sloaten sloaten

Online ôfspraak make

Maak ‘n ôfspraak online. Jou siene dan fortendalik welke tiidstippen beskikber binne.

Social Media

Twitter:@Waadhoeke

Facebook: @Waadhoeke

Instagram: @Waadhoeke

Postadres

Postbus 58
8800 AB Franeker

 

Finansjele - en bedriifsgegevens

Digitale fakturen sture jou na: info@waadhoeke.nl

Rekennummer: NL76BNGH0285172778

Rekennummer Belastings: NL54BNGH0285172786

BIC-koade: BNGHNL2G

Fermeld bij jou betaling 't betalingskinmerk en/of faktuurnummer.

Uw Reactie