Ga naar de inhoud

Kontakt en openingstiden

De gemeente Waddenhoek is elke werkdâg open fan 08.30 uur tot 17.00 uur. Op donderdeg is 't gemeentehuus open tot 20.00 uur. Binnen deuze tiden is 't mooglik om 'n ôfspraak te maken. Staat 't produkt der't jou 'n ôfspraak foor make wille d'r niet tussen? Nim dan tillefoanys kontakt met ôns op fia (0517) 380 380.

 

Besoeken

Gemeentehuus:Harlingerweg 18, 8801 PA in Franeker

Openingstiden gemeentehuus Waadhoeke

Dâg op ôfspraak frije inloop
Maandeg 08.30 – 17.00 08.30 – 13.00
Dînsdeg 08.30 – 17.00 08.30 – 13.00
Woensdeg 08.30 – 17.00 08.30 – 13.00
Donderdeg 08.30 – 20.00 08.30 – 13.00
Frijdeg 08.30 – 17.00 08.30 – 13.00
Saterdeg sloaten sloaten
Sundeg sloaten sloaten

Online ôfspraak make

Maak ‘n ôfspraak online. Jou siene dan fortendalik welke tiidstippen beskikber binne.

Social Media

Twitter:@Waadhoeke

Facebook: @Waadhoeke

Instagram: @Waadhoeke

Postadres

Postbus 58
8800 AB Franeker

 

Finansjele - en bedriifsgegevens

Digitale fakturen sture jou na: info@waadhoeke.nl

Rekennummer: NL76BNGH0285172778

Rekennummer Belastings: NL54BNGH0285172786

BIC-koade: BNGHNL2G

Fermeld bij jou betaling 't betalingskinmerk en/of faktuurnummer.

Uw Reactie