Kontakt en openingstiden

Jou kinne elke werkdâg tussen 8.30 en 17.00 uur op ôfspraak terecht op 't gemeentehuus. Op donderdeg tot 20.00 oere. Zonder ôfspraak binne jou elke werkdâg welkom tussen 8.30 en 13.00 uur. Staat 't produkt der't jou 'n ôfspraak foor make wille d'r niet tussen? Nim dan kontakt met ôns op:

  • Tillefoan: (0517) 380 380
  • E-mail: info@waadhoeke.nl
  • Chat: Klik op 'e rôze bar oan' e ûnderkant rjochts fan it skerm yn 'e iepeningstiden

Besoeken

Gemeentehuus: Harlingerweg 18, 8801 PA in Franeker

Openingstiden gemeentehuus Waadhoeke

Dâg op ôfspraak frije inloop
Maandeg 08.30 – 17.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Dînsdeg 08.30 – 17.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Woensdeg 08.30 – 17.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Donderdeg 08.30 – 20.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Frijdeg 08.30 – 17.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Saterdeg sloaten sloaten
Sundeg sloaten sloaten

Gyn ôfspraak

Jou hoeve gyn ôfspraak te maken foor:  

  • Ophalen paspoort, identiteitskaart of rijbewiis.
  • Parkeerontheffings binnenstâd foor inweuners en ondernimmers.
  • Betalings.

Belle

  • Tillefoannummer: (0517) 380 380.
  • Belle út ‘t búttenland: 0031 517 380 380.

Wij binne te beraiken op werkdagen fan 08.30 ant 17.00 uur. Voor calamiteiten buiten openingstijden belt u met de politie via 0900 8844. Bij levensbedreigende situaties belt u 112.

Beraikber fia chat

Wille jou drekt ‘chatte’ met ‘n metwerker fan de gemeente? Dat kin op werkdagen fan 08.30 ant 17.00 uur. Klik op de groene balk rechtsonder in ‘t skerm.

Andere besoekadressen

Soasjale media

Postadres

Postbus 58
8800 AB Franeker

 

Finansjele en bedriifsgegevens

Digitale fakturen sture jou naar info@waadhoeke.nl

Rekennummer algemeen: NL76 BNGH 0285 1727 78
Rekennummer belastings: NL54 BNGH 0285 1727 86
BIC-koade: BNGHNL2G

Wille jou bij de betaling ‘t betalingskinmerk of faktuurnummer fermelde?

 

Gebiedstiim Waadhoeke

Foor al jou fragen op ‘t gebied fan sorg, welwezen, opfoeden of werk en inkommen.