Maatregelen

Het gemeentehuis van Waadhoeke volgt de richtlijnen van het RIVM. Het gemeentehuis is op dit moment alleen open op afspraak. Hieronder een overzicht van alles waar u rekening mee moet houden bij afspraken, huwelijksvoltrekkingen en het bijwonen van vergaderingen.

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. Ook voor het afhalen van rijbewijzen en paspoorten/identiteitskaarten. Hier kunt u een afspraak maken. Stel uw bezoek waar mogelijk uit. Blijf thuis als u de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Alleen met pinpas betalen

Op dit moment accepteren we geen munt- of briefgeld. U kunt alleen met pinpas betalen.

Afspraken Gebiedsteam

Medewerkers van het Gebiedsteam Waadhoeke doen momenteel alleen noodzakelijke huisbezoeken. Wegens de coronacrisis zijn de locaties van het Gebiedsteam alleen geopend op afspraak. De locatie in St.-Annaparochie is momenteel gesloten. Neem voor vragen over uw afspraak met het Gebiedsteam contact op via (0517) 380 357.

Spreekuur kwijtschelding belastingen

De spreekuren voor hulp bij kwijtschelding van belastingen zijn afgelast. Heeft u met een spoed een vraag? Mail naar heffingen@waadhoeke.nl.

Gemeentearchief gesloten

Het gemeentearchief is ook gesloten.

Er wordt contact gezocht met de bruidsparen over hun geplande huwelijk of geregistreerd partnerschap. Op dit moment is de gemeentelijke richtlijn voor deze samenkomsten als volgt:

  • In het stadhuis aan Raadhuisplein 1 in Franeker mogen tijdens de plechtigheid maximaal 13 personen aanwezig zijn. Dit is inclusief kinderen babs, bode en fotograaf. 
  • In het gemeentehuis aan Harlingerweg 18 in Franeker, mogen tijdens de plechtigheid maximaal 30 personen in de raadzaal aanwezig zijn. Dit is inclusief kinderen en exclusief babs en bode. 
  • Ook een eigen keuze locatie moet voldoen aan de maatregelen en afstandsmaatregel van het RIVM. De BABS heeft het recht om het huwelijk niet te sluiten, als niet aan de juiste maatregelen wordt voldaan. U krijgt het geld dat u heeft betaald aan de gemeente voor het sluiten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap in dat geval niet terug.
  • De kosteloze huwelijken en geregistreerde partnerschappen gaan op maandagmorgen gewoon door in het gemeentehuis met een maximum van 6 personen. 
  • U en wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Wij adviseren u dringend om een mondkapje te dragen in het gemeentehuis.
  • In alle gevallen moet de minimale onderlinge afstand van 1.5 meter gehanteerd worden.

De kernteam- en raadsvergaderingen zijn alleen digitaal te volgen via de site van de gemeenteraad.