Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Voor ouders

Basisscholen, kinderopvang en gastouderopvang

Het kabinet heeft besloten dat met ingang van 11 mei alle basisscholen, de kinderopvang en de gastouderopvang weer open gaan. Scholen gaan voor 50% open en kinderen die op een dag naar school gaan, kunnen aansluitend en als ze een contract hebben weer naar de BSO of naar een gastouder.

Als een school weer open is, geldt de Leerplichtwet. Soms kan er voor gekozen worden om een kind thuis te houden en toch nog online lessen te geven. Omdat het wegens de gezondheidstoestand van uw kind of omgeving niet verantwoord is om alweer naar school te komen. Komt u hier als ouder niet uit met de school, dan kan de school dit melden bij de leerplicht ambtenaar van de gemeente.

Speciaal basisonderwijs

Scholen voor speciaal basisonderwijs gaan weer helemaal open. Ook het leerlingenvervoer hiervoor start weer. 

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs blijft nog gesloten. Scholen in het voortgezet onderwijs treffen voorbereidingen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs begin juni weer (deels) naar school kunnen.

Noodopvang blijft mogelijk

Wanneer uw partner werkzaam is in één van de cruciale beroepen dan kunt u ook na 11 mei een beroep doen op de noodopvang voor kinderen. De gemeente overlegt met de scholen, kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus. Tijdens dat overleg wordt ook bekeken waar noodopvang geregeld wordt in de gemeente.

Vanaf 11 mei worden kinderen die noodopvang nodig hebben alle dagen tijdens schooluren opgevangen op hun basisschool. Aansluitend kunnen zij gebruik maken van de BSO of van opvang bij een gastouder.

Maakt u nu geen gebruik van noodopvang voor cruciale beroepen, maar is dat wel nodig? Dan kunt u eerst contact opnemen met de basisschool van uw kind of met één van de kinderopvangorganisaties werkzaam in de gemeente:

Uiteraard kunt u voor noodopvang ook contact opnemen met de gemeente. Doe dat het liefst via het mailadres noodopvang@waadhoeke.nl. Telefonisch kan ook via 0517-380 380.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid wordt antwoord gegeven op actuele en veelgestelde vragen. Heeft u andere vragen? Neem contact met ons op via (0517) 380 380.

Uw Reactie