Voor ouders

Op deze pagina vindt u meer informatie over corona en kinderopvang.

Noodopvang kinderen

De scholen en kinderopvang blijven tot 19 januari gesloten. Er is noodopvang beschikbaar voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Neem hiervoor contact op met de school of de opvanglocatie waar uw kinderen normaal ook heen gaan. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. 

De gemeente heeft contact met de scholen en kinderopvangorganisaties over noodopvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen. Hebt u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Bel ons op 0517 – 380 380 of stuur een e-mail met uw gegevens naar noodopvang@waadhoeke.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Op de website van de Rijksoverheid wordt antwoord gegeven op actuele en veelgestelde vragen. 

Kinderopvang

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.