Trouwambtenaar

Een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) of trouwambtenaar is degene die namens de gemeente huwelijken voltrekt en het partnerschap registreert.

U kiest zelf een BABS die bij u past.

Informatie voor de plechtigheid

Gaat u trouwen? Dan neemt de BABS van tevoren contact met u op om de plechtigheid met u te bespreken en om informatie van u te krijgen. Deze informatie kan de BABS verwerken in de toespraak.

Eénmalig BABS

U kunt ook het huwelijk of de registratie van het partnerschap laten voltrekken door een BABS van een andere gemeente. Hiervoor gelden voorwaarden:

  • Deze persoon is al benoemd als BABS in een andere Nederlandse gemeente. De benoeming en beëdiging van deze persoon zijn niet verlopen. En deze persoon voert nog actief de taken van een BABS uit.
  • De benoeming geldt voor één dag.
  • De persoon ontvangt geen vergoeding (onbezoldigd).

Voldoet de persoon aan deze voorwaarden? Dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen om diegene in te zetten als eenmalige BABS. In dit verzoek meldt u uw volledige namen, uw adres en de datum, tijd en locatie van het huwelijk. Dit verzoek moet u uiterlijk zes weken voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap indienen bij de gemeente Waadhoeke.