Geld en zorg

Gebiedsteam

Het Gebiedsteam helpt met vragen over (jeugd)zorg, welzijn en wonen.

Financiële hulp

Heeft u schulden of problemen met geld? Vraag hulp aan het Gebiedsteam.

Werk en inkomen

De Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân helpt u met vinden van geschikt werk.

Subsidie

Vraag een subsidie aan.

Tegemoetkoming kinderopvang

Komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten voor uw kind?

Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Advies en ondersteuning voor vrijwilliger of mantelzorgers.

Taxipas

Vraag een taxipas collectief vervoer aan bij het Gebiedsteam.

Duurzaamheid

Bekijk mogelijkheden voor duurzaam wonen en ondernemen.