Glasvezel in Waadhoeke: vraag en antwoord

Kabelnoord is in september begonnen met de aanleg van glasvezel in Waadhoeke. Dat gebeurt in het buitengebied van de gemeente. Dus in de gebieden buiten stad en dorpen. Kabelnoord informeert zelf de bewoners die zich bij haar hebben aangemeld.

Maar ook de gemeente krijgt hierover veel vragen van bewoners. Soms is niet duidelijk waar, wanneer en door wie glasvezel wordt aangelegd. Of bewoners hebben zich bij een andere partij aangemeld en weten niet goed wat ze nu moeten doen.

Op deze pagina vindt u antwoorden op vaak gestelde vragen. U leest wat er in onze gemeente gebeurt op het gebied van glasvezel. Waar u uw vragen kunt stellen. En waaraan u moet denken als u wilt overstappen naar een andere partij.

Wat doet Kabelnoord precies?

Kabelnoord legt glasvezel aan in het buitengebied van de gemeente. Zij sluit de witte percelen in het buitengebied aan.

Wat is een wit perceel?

Een perceel is een witte aansluiting als het signaal onder de 30 Mbit blijft. Fryslân telt 20.600 witte percelen. In Waadhoeke zijn er 1.487 witte percelen. Deze percelen liggen buiten de bebouwde kommen verspreid in het buitengebied. KPN is daar meestal de enige aanbieder via de ADSL-telefoonlijn.

Kabelnoord sluit niet alle percelen aan in het buitengebied van de gemeente?

Dat klopt. Daar zijn twee redenen voor:

Ten eerste heeft ook een andere partij onderzocht of voldoende bewoners belangstelling hebben voor de aanleg van glasvezel: Glasvezel buitenaf. Deze partij heet nu DELTA Fiber. Wie zich bij DELTA Fiber heeft aangemeld, wordt niet door Kabelnoord aangesloten.Inmiddels heeft DELTA Fiber laten weten geen werkzaamheden meer uit te voeren in Waadhoeke. Heeft u zich bij deze partij aangemeld? Dan krijgt u daarover persoonlijk bericht. U kunt zich daarna aanmelden bij Kabelnoord.

Ten tweede heeft Kabelnoord te maken met een aantal volgens haar onrendabele percelen. Deze liggen te ver weg en zijn op dit moment te duur.

Provincie en gemeente vinden dat alle percelen moeten worden aangesloten. Dit gebeurt nu niet. Is dat niet vreemd?

Dat klopt. Provinciale Staten wil dat iedereen in het buitengebied snel internet moet krijgen. Er wordt nu een plan gemaakt om ook deze percelen te kunnen aansluiten. Mogelijk wordt hierover begin 2021 meer duidelijk. Naar verwachting zal Provinciale Staten dan een voorstel hierover bespreken.

Wat doet de gemeente hieraan?

De gemeente werkt goed samen met de provincie. Wij denken mee over het plan om de overblijvende percelen aan te sluiten. Ook wij vinden dat iedereen die dat wil moet worden aangesloten op snel internet. De gemeente en de provincie hebben hetzelfde doel. Samen denken we na over hoe we het kunnen regelen.

Ik heb me aangemeld bij DELTA Fiber of bij één van haar providers. Ik zie nu dat Kabelnoord langskomt. Ik wil overstappen naar Kabelnoord. Kan dat zomaar?

DELTA Fiber heeft ons laten weten geen glasvezel meer aan te leggen in Waadhoeke. U kunt zich nu aanmelden bij Kabelnoord. Wij adviseren u dat zo snel mogelijk te doen.

Waarom wordt geen glasvezel in de bebouwde kom aangelegd?

Kabelnoord heeft die opdracht niet gekregen. In de bebouwde kom zijn verschillende partijen actief. De overheid mag zich hier niet in mengen. 

Binnen de bebouwde kommen van onze gemeente ligt een kabel van Ziggo. Daarnaast ligt er in elk geval de telefoonkabel van KPN. Bewoners kunnen dus kiezen uit twee partijen. Er is dus sprake van marktwerking.

Ik ben klant van Ziggo. Deze partij biedt toch geen glasvezel?

Ziggo is een partij die snel internet levert. 95% van het signaal van Ziggo gaat via glasvezelkabels. Alleen het laatste stukje is vaak een coax-aansluiting. Het gaat dan om het stukje van de straat naar de woning. 

Ziggo verbetert ook voortdurend haar netwerk. Zij geeft aan binnenkort een snelheid van 1 gigabyte (GB) per seconde te kunnen leveren. Dat is ruim voldoende voor goed werkend internet.

Toch heb ik een aanbieding gehad van een partij die binnen de bebouwde kom glasvezel wil aanleggen. Kan dat?

Dat kan. Elke partij mag een glasvezelkabel aanleggen. Dit komt door de marktwerking. De overheid heeft hier geen invloed op. 

Een partij kan een aanvraag indienen bij de gemeente. Als zij voldoet aan de eisen van de gemeente, krijgt ze een vergunning tot aanleg.

Iedereen in een dorp wil toch glasvezel?

Dat klopt. Maar een aansluiting van Ziggo levert snel internet. Het grootste deel van het signaal van Ziggo loopt via de glasvezelkabel.

De meeste bewoners met een aansluiting van Ziggo zijn tevreden met wat ze hebben. Ook door het aantrekkelijke tv-aanbod van Ziggo. Dat maakt het voor nieuwe partijen heel moeilijk om de aanleg van glasvezel rendabel te maken.

Samen met andere bedrijven bevindt mijn bedrijf zich aan de rand van het dorp. Wel binnen de bebouwde kom. Maar we hebben geen snel internet. Is daar wat aan te doen?

Deze vraag horen wij vaak. Bedrijfsgebouwen en jachthavens worden niet gezien als witte percelen. Dat geldt ook voor recreatieterreinen en -objecten. Ook al is er maar één aanbieder. En ook al is de internetsnelheid er onvoldoende.

De provincie bekijkt of deze gebieden toch snel internet kunnen krijgen. Als gemeente vragen wij Kabelnoord en andere marktpartijen om plannen om die gebieden aan te sluiten. In een aantal gevallen gebeurt dit al. Wij kunnen druk uitoefenen bij partijen. Maar verder hebben wij hierop weinig invloed.