Klacht indienen

Vindt u dat een medewerker of bestuurder zich tegenover u niet behoorlijk heeft gedragen? Dien dan een klacht in.

U kunt op drie manieren uw klacht indienen over hoe u bent behandeld. Via het bovenstaande klachtenformulier en:

 • Telefonisch: (0517) 380 380
 • Schriftelijk:

  Gemeente Waadhoeke 
  T.a.v. college van burgemeester en wethouders 
  Postbus 58 
  8800 AB Franeker
 • Een klacht moet betrekking hebben op iets van een medewerker of de organisatie heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Dit houdt in dat de klacht betrekking moet hebben op een concrete gebeurtenis. U kunt geen klacht indienen tegen het algemene beleid.  Dient u een klacht in namens iemand anders? Dan moet u aangeven wie die ander is.
 • Schrijf of vertel duidelijk waarover u klaagt. Geef aan over wie of wat het gaat en wanneer het is gebeurd. Kopie├źn van brieven, e-mails of documenten bijvoegen is handig. We behandelen geen anonieme klachten. U moet dus uw naam en adres vermelden.
 • De klachtbehandelaar van de gemeente neemt telefonisch contact met u op. Samen met u bespreekt deze persoon hoe uw klacht kan worden opgelost of behandeld.
 • Na het klachtonderzoek krijgt u een brief met de resultaten hiervan. In deze brief staan ook de conclusies en eventuele maatregelen die hieruit volgen. U krijgt uiterlijk binnen zes weken bericht over de afhandeling van uw klacht.
   
 • Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u in veel gevallen bezwaar maken en daarna nog beroep instellen.
 • U kunt geen klacht indienen tegen een besluit. Tegen een besluit kunt u een bezwaarschrift indienen.
 • U kunt geen klacht indienen over de openbare ruimte. Denk hierbij aan een loszittende tegel of omgewaaide boom. Doe een melding via ons meldingsformulier.
 • Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Dit kan pas nadat de gemeente uw klacht heeft behandeld.