Leefgeld

Vangt u Oekraïense vluchtelingen op en woont u in de gemeente Waadhoeke? De mensen die bij u verblijven hebben recht op een geldbedrag (leefgeld). Zij kunnen daar een afspraak voor maken bij de gemeente. Wellicht kunt u ze helpen bij het maken van de afspraak?

Een afspraak maken kan door te bellen naar het algemene telefoonnummer van gemeente Waadhoeke: (0517) 380 380. De persoon die het leefgeld ontvangt neemt naar de afspraak een identiteitsbewijs mee.

Krijgen Oekraïense vluchtelingen leefgeld?

Ja. Rijksoverheid werkt momenteel aan een regeling voor leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. Vooruitlopend op die regeling is er in gemeente Waadhoeke een tijdelijke oplossing, zodat vluchtelingen uit Oekraïense al leefgeld kunnen ontvangen.

Hoe krijgen Oekraïense vluchtelingen het leefgeld?

Dat kan door het maken van een afspraak op het gemeentehuis, via het algemene telefoonnummer van gemeente Waadhoeke: (0517) 380 380. Vluchtelingen in de gemeentelijke opvangcentra ontvangen daar wekelijks hun leefgeld.

Hoe wordt het leefgeld uitbetaald?

De meeste Oekraïense vluchtelingen hebben momenteel geen bankrekening. Daarom betaalt gemeente Waadhoeke het leefgeld voorlopig uit in contant geld.

Ik heb vluchtelingen in huis. Hebben zij ook recht op leefgeld?

Ja zij hebben ook recht op leefgeld. Vangt u als particulier/ gastgezin vluchtelingen op? Dan krijgt de vluchteling een extra bedrag zodat bijgedragen kan worden aan de kosten van het huishouden of kosten voor het openbaar vervoer, bijv. Daarover kunt u afspraken maken.

Waar is het leefgeld voor bedoeld?

Het geldbedrag is bedoel voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven.

Als Oekraïense vluchtelingen in Nederland (gaan) werken, hebben ze dan ook recht op leefgeld?

Als vluchtelingen werk met inkomen hebben, vervalt het leefgeld.

Zodra wij meer informatie kunnen delen over de situatie rondom vluchtelingen in Waadhoeke, dan doen we dat via deze website. Hier leest u meer over de aanpak van Veiligheidsregio Fryslân.