Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

21 november: Publiekssessie nieuwe woonvisie

woensdag 6 november

De gemeente Waadhoeke stelt een nieuwe woonvisie op. Hierover wil de gemeente graag in gesprek met u. Op donderdag 21 november bent u van harte welkom bij de publiekssessie over de nieuwe woonvisie. De bijeenkomst is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. 

Naar een nieuwe woonvisie

In de nieuwe woonvisie maakt de gemeente nieuwe plannen met de dorpsbelangen en wijk- en buurtverenigingen. Er komen ook nieuwe afspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. Deze woonvisie wil de gemeente maken in overleg met betrokken partijen.  

Om de woonvisie goed te onderbouwen, liet de gemeente eerst een nieuwe woningmarktonderzoek uitvoeren. Op 10 juli was in Winsum een bijeenkomst voor de dorpsbelangen en wijkverenigingen om het woningmarktonderzoek Noordwest Friesland te bespreken. In juli, augustus en september konden alle inwoners van Waadhoeke een digitale enquête invullen en zo een bijdrage leveren aan de woonvisie. Men kon plekken in hun dorp of wijk aanwijzen op een kaart waar kansen liggen of juist iets moet gebeuren.

Publiekssessie Woonvisie

Op donderdagavond 21 november houdt de gemeente een publiekssessie woonvisie. Tijdens deze avond blikken we terug op de bijeenkomst met de dorpsbelangen en wijkverenigingen van 10 juli. Verder worden de uitkomsten van de digitale enquête gepresenteerd. Na de pauze gaan we met elkaar nader in gesprek over onderwerpen uit de nieuwe woonvisie. De opgehaalde informatie wordt gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de woonvisie. 

Uw Reactie