pagina icoon paspoort

Nieuwsbericht

Aanleg glasvezel in Waadhoeke

vrijdag 15 januari

Delta fiber, één van de aanbieders van glasvezel, heeft de gemeente laten weten af te zien van de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Voor veel inwoners die in het buitengebied van Waadhoeke wonen geeft dat onduidelijkheid.

Kabelnoord is nu nog de enige partij die glasvezel aanlegt binnen Waadhoeke. De inwoners die zich bij Delta fiber hadden aangemeld zijn vrij om zich nu bij Kabelnoord aan te melden om alsnog glasvezel en dus snel internet te krijgen. De gemeente adviseert dit dan ook te doen.

Het is belangrijk te weten dat er onderscheid wordt gemaakt tussen: ‘buiten’ de bebouwde kom (buiten de stad of het dorp) en ‘binnen’ de bebouwde kom (in de stad of het dorp). 

Buiten de bebouwde kom

Kabelnoord legt glasvezel aan buiten de bebouwde kom (in de buitengebieden van Waadhoeke). Veel van deze woningen kunnen gewoon aangesloten worden op glasvezel. Maar er zijn een aantal woningen die zo ver in het buitengebied liggen dat het erg duur is om deze aan te sluiten. Dit noemen we ‘onrendabele percelen’. De provincie is samen met de gemeente aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze woningen alsnog aan te sluiten. Eind januari wordt er een beslissing genomen of het mogelijk is en hoe dit aangepakt wordt. 

Binnen de bebouwde kom

De stad Franeker en bijna alle dorpen in de gemeente Waadhoeke zijn voorzien van Ziggo. Ziggo heeft snel internet. Om die reden zit de aanleg van glasvezel niet in de opdracht van Kabelnoord. Woont u dus binnen de bebouwde kom, dan hoeft u zich niet aan te melden.

Meer informatie

Voor meer informatie óf voor het aanmelden voor de aanleg van glasvezel, verwijzen wij u naar de website van Kabelnoord. Daarnaast verwijzen wij u voor meer informatie over glasvezel in Waadhoeke naar onze pagina met vaak gestelde vragen.