Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken
pagina icoon paspoort

Nieuwsbericht

Agenda welstandscommissie

woensdag 19 februari

Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet ook worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. De toetsende instantie is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie).

Op maandag 24 februari 2020 om 9.00 uur is de vergadering van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in het gemeentehuis, Harlingerweg 18 in Franeker. Heeft u vragen over de agenda, neem dan contact op met de gemeente.

Agenda

Beuckelaerstraat 29 in St.-Annaparochie

Het bouwen van 15 appartementen

Zweinserweg 7A in Peins

Het realiseren van een opslag voor gebruikte bouwmaterialen

Fourmanderij naast nr 18 in Bitgummole

Het bouwen van een vrijstaande woning

Westerein 13 in Wjelsryp

Het slopen en opnieuw bouwen van een uitbouw en garage

Welderingsstrjitte 26 t/m 36 in Dronryp

Het renoveren van 6 woningen

Fliet 35-41 en R. Westrastrjitte 9-11 in Sexbierum

Het slopen en herbouwen van 4 kleine gezinswoningen en 2 levensloopbestendige woningen

Hemmemastrjitte 9 t/m 19 in Bitgum

Het slopen van 6 en het herbouwen van 5 woningen

Tulpappel naast nr. 20 in St.-Annaparochie

Het bouwen van een vrijstaande woning

De Roede 12 in Franeker

Het bouwen van een loods

Haerdawei 30 in Oosterbierum

Het verbouwen van een loods

Getswerdersyl 9 in Sexbierum

Het verbouwen van een boerderij

Zilverstraat 14 in Franeker    

Het realiseren van twee appartementen

Burg J Dijkstraweg 10 in Franeker

Het verbouwen van een shop bij een tankstation

Welderingsstrjitte 24 in Dronryp

Het verbouwen van een woning

Academiestraat 1 in Franeker

Het verbouwen van een pand tot stadslogement

Stadhoudersweg 65 in St.-Annaparochie  

Het uitbreiden van een woonhuis en het plaatsen van een erker

Voorstraat 51 en Waagstraat 2, 2A, 2B en 2C in Franeker

Het restaureren van het Valckeniershuis en herbestemmen tot vier wooneenheden en een commerciële ruimte

De Wissel 2 in St.-Annaparochie

Het aanpassen van een gevel

Uw Reactie